Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Riksdagens behandling av höstbudgeten

Publicerad · Uppdaterad

Riksdagens behandling av Budgetpropositionen för 2016 avslutades den 17 december.

Riksdagsbehandlingen av Höständringsbudgeten för 2015 avslutades den 11 november 2015.

Riksdagsbehandlingen av Extra ändringsbudget för 2015 avslutades den 10 december.

Nedan finns en sammanfattning av de olika stegen i riksdagsbehandlingen samt länkar till fördjupad information.

Budgetpropositionen för 2016

Den 25 november beslutade riksdagen om ramarna för statens budget 2016. Den 17 december sammanställde finansutskottet samtliga beslut om budgetpropositionen och därmed är riksdagsbehandlingen avslutad. Nedan finns länkar till regeringens förslag och riksdagens beslut.

21 september

Regeringen lämnade Budgetpropositionen för 2016 till riksdagen.
Ladda ner Budgetpropositionen för 2016

6 oktober

Den allmänna motionstiden för riksdagens ledamöter samt för följdmotioner med anledning av budgetpropositionen gick ut.
Se inkomna motioner på riksdagens webbplats

25 november

Riksdagsbeslut om utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (rambeslutet).
Mer om rambeslutet på riksdagens webbplats

17 december

Finansutskottets sammanställning av samtliga riksdagsbeslut om budgetpropositionen klar (Betänkande 2015/16:FiU10).
Mer om sammanställningen på riksdagens webbplats

December

Regeringen utfärdar regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats

 

Höständringsbudgeten för 2015

Riksdagsbehandlingen av Höständringsbudgeten för 2015 är klar.
Nedan finns länkar till regeringens förslag och riksdagens beslut.

21 september

Regeringen lämnade propositionen Höständringsbudget för 2015 till riksdagen.
Ladda ner Höständringsbudget för 2015

11 november

Riksdagsbeslut om Höständringsbudgeten för 2015.
Mer om riksdagsbeslutet på riksdagens webbplats

 

Extra ändringsbudget för 2015

Riksdagsbehandlingen av Extra ändringsbudget för 2015 är klar.
Nedan finns länkar till regeringens förslag och riksdagens beslut.

12 november

Regeringen lämnade propositionen Extra ändringsbudget för 2015 till riksdagen. Ladda ner Extra ändringsbudget för 2015

10 december

Riksdagsbeslut om Extra ändringsbudget för 2015.
Mer om riksdagsbeslutet på riksdagens webbplats

Om riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen

Varje höst lämnar regeringen ett förslag till budget för staten och därefter tar riksdagsbehandlingen vid. Riksdagsbehandlingen sker i två steg, först tar riksdagen ett rambeslut och därefter beslutar riksdagen om hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde. När riksdagsbehandlingen är klar sammanställer finansutskottet statens budget. Riksdagen överlämnar därefter sammanställningen av statens budget till regeringen. Därefter utfärdar regeringen regleringsbrev till alla myndigheter.

Rambeslut:
Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och om de ekonomiska ramarna för statens budget (utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna). I samband med det beslutar riksdagen också om de skatteförslag som finns i budgetpropositionen. Beslutet om de ekonomiska ramarna (de beräknade inkomsterna och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena) är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen på så sätt att utgiftsramarna inte får överskridas.

Beslut om fördelning av utgifter inom varje utgiftsområde:
I det andra steget tar de olika utskotten i riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden.

Statens budget sammanställs:
När budgetpropositionen är slutbehandlad sammanställer finansutskottet statens budget för det kommande året. Riksdagen överlämnar därefter sammanställningen av statens budget till regeringen.

Regleringsbrev:
När riksdagen beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev till alla myndigheter. Regleringsbreven anger bland annat hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning för det kommande budgetåret.