Rundabordssamtal för ökad jämställdhet i energivärlden

Hur kan fler kvinnor lockas till energisektorn och hur kan kompetensen som finns bland alla medarbetare tas tillvara? Det var några av de frågeställningar som diskuterades när energiminister Ibrahim Baylan träffade två nätverk för kvinnor inom energivärlden i förra veckan.

 • Ibrahim Baylan tillsammans med NKDF

  Energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen, NKDF.

  Foto: Sara Darabi/Regeringskansliet

 • Ibrahim baylan med NKDF

  ”Vi ser det fortsatta och ökande jämställdhetsarbetet i Sverige som en förutsättning för ett jämlikt och framgångsrikt näringsliv och företagande”, säger Sofie Quant en av initiativtagarna från nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen.

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringskansliet

 • Ibrahim Baylan tillsammans med nätverket Kraftkvinnorna

  Energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med Kraftkvinnorna. Ett nätverk för att synligöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen.

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringeskansliet

 • Ibrahim Baylan i samtal med nätverket Karaftkvinnorna

  "Vi kommer fullastade med goda exempel på hur företag kan arbeta med jämställdhet och hur de kan synliggöra och lyfta kvinnor till ledande positioner. Vi är självklart glada att energiministern ser på frågan med stort allvar”, säger Viktoria Raft, en av initiativtagarna till Kraftkvinnorna.

  Foto: Charlotte Nording Gabrielsson/Regeringskansliet

Syftet med samtalen var att lyssna och samla in erfarenheter kring hur de båda nätverken arbetar för att få fler kvinnor till energisektorn och ta del av hur de arbetar med att öka antalet kvinnor på ledande positioner.

- Ökad jämställdhet är viktigt för tillväxten och kompetensförsörjningen i energibranschen. Vi behöver ta tillvara kompetensen hos hela befolkningen, kvinnor som män. Det bidrar till vårt lands konkurrenskraft, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Nätverk för att lyfta kvinnliga förebilder och ge goda exempel

De båda nätverken har bildats under de senaste åren och visar på att det finns ett behov och en vilja av att synliggöra branschens kvinnor och lyfta upp den kompetens som finns. Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen, NKDF, har bildats av branschorganisationerna BIL Sweden och Svenska petroleum- och biodrivmedelsindustrin och det andra nätverket, Kraftkvinnorna vänder sig till kvinnor i energibranschen.

Vid rundabordssamtalen gavs en rad goda exempel på hur företagen jobbar för att lyfta jämställdhetsarbetet i den egna organisationen. Vikten av att lyfta fram kvinnliga förebilder betonades. Men också betydelsen av ett gemensamt ansvar och engagemang, från den egna organisationen till branschen och politiken, för ökad jämställdhet i energivärlden.

- Samtalen bekräftar att vi behöver synliggöra frågan och föra en bredare diskussion. Efter att ha tagit del av många goda exempel på vad sektorn gör för ökad jämställdhet kommer jag nu att fortsätta jobba vidare med denna viktiga fråga, säger Ibrahim Baylan.