Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Seminarium: Det går att förena ekonomisk utveckling med minskade utsläpp

Publicerad

Den 19 oktober hölls ett seminarium med fokus på klimat, tillväxt och energi. De rapporter som presenterats inom det internationella projektet New Climate Economy låg till grund för seminariet.

  • Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute (SEI), var moderator på seminariet om New Climate Economy.

    Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

  • Klimat- och miljöminister Åsa Romson inledde seminariet om New Climate Economy.

    Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

  • Måns Nilsson, forskningschef på SEI, var en av talarna på seminariet.

    Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Det är nu mindre än två månader kvar till det stora klimatmötet COP21 i Paris, och frågan om hur världen ska kunna förena en god ekonomisk utveckling med kraftigt minskade utsläpp står i världens fokus. Denna utmaning är särskilt stor för fattiga men snabbt utvecklande länder som ofta är starkt beroende av fossila bränslen. Mot den bakgrunden höll Miljö- och energidepartementet ett seminarium i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI), i samband med att mötet i den Binationella Kommissionen mellan Sverige och Sydafrika pågick i Stockholm, 19-20 oktober.

- Projektet New Climate Economy har satt tonen för en konstruktiv diskussion om klimatförändringar som är mer inriktad på lösningar. Det finns möjlighet att minska utsläppen och samtidigt främja ekonomisk utveckling, sa klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Seminariet hade ett globalt perspektiv men också en inriktning mot förhållandena i södra Afrika. Energisituationen i Sydafrika är idag besvärlig och landets beroende av fossila bränslen är mycket stort. Dessa frågor togs upp under seminariet med en särskild tyngdpunkt på finansieringsfrågor kopplade till investeringar i förnybar energi.

- Det saknas inte pengar till de investeringar som krävs för byggandet av det hållbara samhället, utan huvudfrågan är vad pengarna används till och till vilka delar i världen de går, sa Måns Nilsson, forskningschef på SEI.

Rapporter från projektet New Climate Economy

Utgångspunkt för seminariet var rapporter från New Climate Economy, ett internationellt projekt som Sverige tillsammans med ett antal andra länder har initierat. Syftet med detta projekt är att kartlägga klimatarbetets ekonomiska dimensioner och att skapa en ny diskussion om kostnader och intäkter kopplade till klimatarbetet.

Under 2014 presenterades den första rapporten ”Better Growth Better Climate”, som fick stort internationellt genomslag. I rapporten konsterade forskarna att det inte bara är möjligt utan i hög grad nödvändigt att åstadkomma minskade utsläpp och få en global ekonomisk tillväxt samtidigt. Det kräver dock förändringar inom tre ekonomiska system: stadsutveckling, energi och markanvändning. Dessutom krävs omedelbara förändringar i de globala investeringsmönstren. Vad vi investerar i under de kommande 15 åren kommer att avgöra framtiden för vår planet. Hur dessa investeringar görs kommer att vara avgörande för om vi ska kunna nå det globala klimatmålet eller inte.

Under 2015 presenterade projektet rapporten ”Seizing the global opportunity”, som fokuserar på de stora potentiella vinsterna med internationellt samarbete.