Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Seminarium om vad vi måste göra för att nå miljömålen

Publicerad

Den 22 oktober arrangerade Miljö- och energidepartementet ett fullsatt seminarium i samband med att Naturvårdsverket överlämnade rapporten Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 till regeringen.

Naturvårdsverkets slutrapport, Styr med sikte på miljömålen innehåller analyser av arbetet med att klara de nationella miljömålen och prioriterade förslag på åtgärder till regeringen. Under seminariet diskuterades rapportens slutsatser och förslag av representanter för olika aktörer i samhället. Det blev ett livligt panelsamtal om hållbar konsumtion, hållbart näringsliv och hållbar stadsutveckling.

Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet var moderator.

Del 1: Inledning av Klimat- och miljöminister Åsa Romson. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger om den fördjupade utvärderingen. Presentation av rapportena med fokus på hållbar konsumtion, hållbart näringsliv och hållbar stadsutveckling: Eva Ahlner, Leif Holmberg och Hans Wrådhe, Naturvårdsverket.

Del 2: Panelsamtal med berörda aktörer: Lena Sommestad, Landshövding Hallands län, Karin Thomasson, vice ordf., SKL, Günther Mårder, vd, Företagarna och Mikael Karlsson, ordförande i European Environmental Bureau, EEB. Kort frågestund och avslutning av statssekreterare Gunvor G Ericson.