Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Statens fastighetsverk tar fram minnesvård efter flodvågskatastrofen

Regeringen har uppdragit åt Statens fastighetsverk att ansvara för det fortsatta arbetet med att utforma en minnesvård till minne av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004. Statens fastighetsverk får 10 miljoner kronor för att presentera ett förslag till hur minnesvården på Djurgården i Stockholm ska se ut.
– Tsunamikatastrofen var verkligen en nationell katastrof som berörde många direkt men alla svenskar indirekt. Det här engagerade och berörde väldigt mycket, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för sociala frågor.

Ladda ner:

I uppdraget ska Statens fastighetsverk samarbeta med Statens konstråd och samråda med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Minnesvården ska vara klar den 1 juni 2017.

Uppdrag att genomföra processen med utformning av en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien

Se en filmad intervju med Åsa Regnér på den utsedda platsen för minnesvården på Djurgården i Stockholm