Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Viktiga resultat från mötet mellan Sydafrika och Sverige

Mötet i den binationella kommissionen (BNC) mellan Sverige och Sydafrika pågick 19-20 oktober 2015 i Stockholm. BNC äger rum vartannat år och är en plattform för regelbunden dialog mellan länderna, avsedd att utveckla våra förbindelser i bred bemärkelse. Årets möte var det nionde och värd för mötet var vice statsminister Åsa Romson.

 • Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa och vice statsminister Åsa Romson ledde den nionde binationella kommissionen (BNC) mellan Sydafrika och Sverige 19-20 oktober.

  Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa och vice statsminister Åsa Romson ledde den nionde binationella kommissionen (BNC) mellan Sydafrika och Sverige 19-20 oktober.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Under BNC:s avslutande plenum den 20 oktober undertecknades två samarbetsavtal på miljöområdet av Sydafrikas vatten- och sanitetsminister Nomvula Mokonyane och klimat- och miljöminister Åsa Romson.

  Under BNC:s avslutande plenum den 20 oktober undertecknades två samarbetsavtal på miljöområdet av Sydafrikas vatten- och sanitetsminister Nomvula Mokonyane och klimat- och miljöminister Åsa Romson.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa inledde sitt Sverigebesök med att lägga en krans på Olof Palmes grav

  Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa inledde sitt Sverigebesök med att lägga en krans på Olof Palmes grav, i närvaro av bland andra Mårten Palme och utrikesminister Margot Wallström.

  Foto: Siyasanga Mbambani

 • Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa talade från hjärtat när han tackade för det stöd som Sverige visat Sydafrika genom åren. Han och vice statsminister Åsa Romson underströk också vikten av internationellt samarbete och gemensamma lösningar för att klara de många utmaningar som världen står inför, däribland klimatfrågan.

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet.

Vicepresident Cyril Ramaphosa och vice statsminister Åsa Romson öppnade den binationella kommissionen den 19 oktober med att understryka vikten av internationellt samarbete och gemensamma lösningar för att klara de många utmaningar som världen står inför, däribland klimatfrågan. Cyril Ramaphosa ledde den sydafrikanska delegationen och hade under besöket också möten med flera andra svenska regeringsföreträdare och näringslivsledare.

Forsknings- och miljöfokus

Vid årets möte fattades beslut om att inrätta en ny kommitté för miljö-, vatten- och energifrågor. Här skapas utrymme för samverkan mellan svenska myndigheter som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten med flera, och deras sydafrikanska motparter. Syftet med kommittén är att ha konstruktiva diskussioner om gemensamma samhällsutmaningar, där kunskapsutbyten och närmare samarbeten på området kan bidra till att hitta nya lösningar.

- Jag är särskilt glad över att medverka i bildandet av den nya kommittén därför att miljö-, klimat- och energifrågorna är centrala frågor som den svenska regeringen lägger stor vikt vid, sa klimat- och miljöminister tillika vice statsminister Åsa Romson.

Samtidigt som dialogen om samarbete inom miljö, klimat och vatten fortgått under en längre tid, så har frågan om samarbete på energiområdet aktualiserats. Sveriges regering ser det som positivt att energi är en del i den nybildade kommittén för miljö, vatten och energi. Det finns en uttrycklig önskan från både Sverige och Sydafrika om att fortsätta dialogen för att framöver underteckna en överenskommelse om energisamarbete.

Klimatfrågan är mycket aktuell inför det nära förestående klimatmötet COP21 i Paris och det fortsatta arbetet för att minska den globala uppvärmningen är centrala samarbetsområden för den binationella kommissionen.

Två avtal mellan Sydafrika och Sverige

Under BNC:s avslutande plenum den 20 oktober undertecknades även två samarbetsavtal:

 • En avsiktsförklaring (Letter of Intent) om samarbete på miljö- och klimatområdet. Parterna har angett klimat, luftvård, kemikaliehantering, avfallshantering, havsvård och ekosystembaserad havsplanering som områden där de önskar samarbete. 
 • Ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) på vattenområdet. Sverige och Sydafrika vill samarbeta bland annat inom integrerade vattenresurser, klimat och vatten, vattenkvalitet, gränsöverskridande vattenfrågor samt forskning, innovation och teknologiutbyte inom vatten och sanitet.   

För Sverige innebär dessa båda överenskommelser möjligheter att utveckla samarbetet med Sydafrika, en växande ekonomi vars påverkan på miljö och klimat väntas öka under kommande år.

Hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling

I fokus för årets möte stod utbyten, gemensamt lärande och delande av erfarenheter.

En näringslivsdelegation från Sydafrika följde med till Stockholm. Deras program arrangerades av Business Sweden och innebar möjligheter att diskutera med svenska näringslivsrepresentanter. Svenska företag har kunskap och smarta, effektiva lösningar, som är av intresse för Sydafrika på en rad områden, inte minst inom gruvnäringen, energisektorn, ICT-området och transporter/järnvägar.

Vice statsminister Romson och vicepresident Ramaphosa medverkade dessutom vid ett särskilt näringslivsforum, med ett hundratal deltagande representanter för svenska och sydafrikanska företag.

- Vi ser gärna ett större engagemang från det svenska näringslivet, och välkomnar ytterligare besök i olika format för att konkretisera samarbetsidéer och affärsförslag sa vicepresident Ramaphosa. Vi minns fortfarande med stor tacksamhet det svenska engagemanget mot apartheid. Nu behöver vi er hjälp med fortsatt transformation av vårt samhälle, så att fler får del av jobb och utveckling.

Svenska företag har en omfattande närvaro i Sydafrika. Omkring 90 svenska företag har verksamhet i landet och ytterligare cirka 400 svenska företag har lokala agenter på plats. Tillsammans anställer de svenska företagen omkring 15 000 personer i Sydafrika och deras verksamhet i landet bidrar indirekt till att skapa ytterligare ca 75,000 arbetstillfällen.

Fakta: Samarbetsavtal

En avsiktsförklaring är ett kort, skriftligt avtal som är mer generellt och mindre detaljerat i att beskriva samarbetet och hur det ska organiseras. I huvudsak uttrycker det två parters avsikt med att utveckla samarbetet inom ett visst område.

Ett samförståndsavtal är mer omfattande och anger vanligtvis en handlingslinje och pekar ut inom vilka områden samarbetet ska ske, och hur det ska organiseras. Båda formerna av överenskommelser är icke-bindande.