Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Viktigt steg framåt för EU:s externa jämställdhetspolitik

Publicerad

Biståndsministrarna för EU:s medlemsländer träffades 26 oktober för att diskutera sambandet mellan migration och utveckling. På agendan stod också EU:s nya handlingsplan för jämställdhet, det kommande värdshumanitära toppmötet i Istanbul och EU:s relation med AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stilla havet). Sverige representerades av biståndsminister Isabella Lövin.

Isabella Lövin
- EU:s nya handlingsplan för jämställdhet är ett genombrott för EU:s arbete för kvinnors rättigheter i världen, säger biståndsminister Isabella Lövin. Foto: Europeiska rådet

Biståndsministrarna välkomnade EU:s handlingsplan för jämställdhet, 2016-2020

– Idag firar vi EU:s nya jämställdhetsplan. Den är ett genombrott för EU:s arbete för kvinnors rättigheter i världen. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en prioritering för Sverige och vi förväntar oss att EU ska vara i framkant även här, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Skillnaden mot den tidigare handlingsplanen är att den inte bara gäller utvecklingssamarbetet utan EU:s externa relationer i stort. Handlingsplanen sätter ett särskilt fokus på EU:s grannskapspolitik, kris- och konfliktdrabbade länder och utvecklingsländer. Sverige har i en bred krets av likasinnade varit en avgörande drivkraft bakom handlingsplanen. Den är i linje med regeringens feministiska utrikes- och biståndspolitik.

Den svenska utgångspunkten är att EU ska vara en global aktör för jämställdhet. Flickors och kvinnors sociala, ekonomiska och politiska inflytande är både en fråga om mänskliga rättigheter och ett medel för hållbar utveckling. Därför är jämställdhet centralt för genomförandet av de nya globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030).

Migration och utveckling

Biståndsministrarna kom överens om ett fördjupat EU-engagemang för att stärka samarbetet i EU:s närområde på både bilateral och multilateral nivå. På mötet behandlades EU:s långsiktiga utvecklingssamarbete. I fokus stod ekonomiska förutsättningar som motverkar de situationer som tvingar människor på flykt och att det i laglig migration finns positiv potential som – i enlighet med Agenda 2030 – inte får gå förlorad.

Diskussionerna om relationen mellan utveckling och migration kan ses som en del av förberedelserna inför det internationella toppmötet om migration 11-12 november då EU och ett antal afrikanska nyckelländer träffas i Valetta.

På mötet förbereddes också EU:s ståndpunkter inför det världshumanitära mötet i Istanbul i maj nästa år. I diskussionerna tryckte Sverige med flera andra länder särskilt på att respekten för de humanitära principerna säkerställs, liksom vikten av ökat långsiktigt, icke-öronmärkt stöd till de humanitära aktörerna.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen