Arbetet fortsätter med europeiska Energiunionen

EU:s energiministrar har enats om hur Energiunionens mål ska omsättas i praktiken. På mötet den 26 november behandlade rådet också förslaget om en ny energimarknadsdesign och förbättrade villkor för energikonsumenter. Energiminister Ibrahim Baylan deltog i mötet i Bryssel.

Energiminister IIrahim Baylan på rådsmöte 26 november 2015
Energiminister Ibrahim Baylan samtalar med EU-kollegan från Irland, Alex White, före rådsmötet i Bryssel den 26 november. Foto: Europeiska unionens råd

Energiministrarna enades om slutsatser om styrningen av Energiunionen, som är kommissionens handlingsplan för EU:s energipolitik till 2030. EU-kommissionens ambition är att EU ska vara världsledande inom förnybart.


- Det är ett viktigt första steg att omsätta Energiunionens mål i praktiken. Jag ser också att det sänder en viktig signal inför COP21 i Paris om att EU går framåt gemensamt och är redo att genomföra sina åtaganden, säger energiminister Ibrahim Baylan.


Rådet behandlade också  kommissionens initiativ till en ny energimarknadsdesign. Ett skäl till detta är att andelen förnybar elproduktion kraftigt har ökat och att energimarknaderna behöver reformeras för att kunna ta tillvara potentialen hos förnybar energi. Man vill även förbättra möjligheterna för konsumenter att styra när, hur och i vilken utsträckning man använder el, till fördel för både klimatet och försörjningstryggheten.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Luxemburgska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)