Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Bred enighet om utfasning av subventioner på fossila bränslen

Publicerad

De globala subventionerna till fossila bränslen uppgick 2013 till 548 miljarder amerikanska dollar. Under det pågående klimatmötet COP21 i Paris lämnade statsminister Stefan Löfven över en kommuniké till Klimatkonventionens chef Christina Figueres. I kommunikén ges viktiga budskap om hur världen kan fasa ut fossila bränslen. Ett stort antal länder och organisationer står bakom budskapen, som har tagits fram av gruppen Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform.

  • Under det pågående klimatmötet COP21 i Paris lämnade statsminister Stefan Löfven över en kommuniké med viktiga budskap om hur världen kan fasa ut fossila bränslen.

    Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

  • Gruppbild från presentationen av kommunikén om hur världen kan fasa ut fossila bränslen.

    Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

  • Paneldiskussion vid presentationen av kommunikén om hur världen kan fasa ut fossila bränslen, FFFSR. Bland annat deltog statsminister Stefan Löfven, John Key, statsminister i Nya Zeeland samt Rachel Kyte från Världsbanken.

    Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Sverige engagerar sig för att fasa ut subventioner till fossil energi, tillsammans med likasinnade länder i vängruppen Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform. Gruppens mål är att främja utfasning av fossilbränslesubventioner globalt. I den kommuniké som överlämnades vid mötet uppmanas det internationella samfundet att bromsa klimatförändringarna genom att påskynda avskaffandet av subventioner på fossila bränslen. Kommunikén är en politiskt icke bindande utfästelse om vikten att fasa ut fossilbränsle subventioner.

- Det är imponerande att så många länder och organisationer nu kommer samman för att fasa ut subventioner till fossila bränslen. Detta är en nyckelfråga som det internationella samfundet måste lösa för att möjliggöra en hållbar utveckling, sa statsminister Stefan Löfven.

Sverige har haft en aktiv roll i arbetet med att samla så många länder och organisationer som möjligt bakom kommunikén. 39 länder från hela världen och 100 internationella organisationer och företag står nu bakom kommunikén och dess budskap. På nationell nivå visar Sverige sitt engagemang och bidrag i initiativet Fossilfritt Sverige.   

Kommunikén presenterades den 30 november på den så kallade Leaders Event, den inledande dagen av klimatmötet i Paris. Statsminister Stefan Löfven deltog och var moderator för mötet, där också statschefer från Norge, Nya Zealand, och Nederländerna, ministrar från Marshallöarna, Marocko och Peru liksom representanter från OECD, IEA och näringslivet deltog.

Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform

Sverige deltar tillsammans med ett trettiotal länder i vängruppen Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR). Gruppen bildades 2010 för att uppmuntra G20- och APEC-ledarna att genomföra sitt åtagande från 2009 att fasa ut ineffektiva subventioner för fossila bränslen.

Subventionering av fossila bränslen beräknades 2013 uppgå till 548 miljarder USD, vilket är cirka fem gånger högre än stödet till förnybar energi. Olika studier visar att om subventionerna tas bort kan de globala utsläppen minska väsentligt. Utfasning av subventioner är en angelägen och kostnadseffektiv åtgärd och subventionerna gynnar dessutom främst medel- och höginkomsttagare.

FFFSR-länderna har gjort gemensamma uppvaktningar hos G20-länderna under åren 2011-2014 för att driva på G20-ländernas reformer av fossilbränslesubventioner. Gruppen har även haft seminarier och workshops på FN:s klimatmöten, Världsbankens vårtoppmöte och i samband med möten i OECD.

Genvägar