Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Departementet samrådde med ideella organisationer

Publicerad Uppdaterad

Den 27 november genomförde Socialdepartementet ett samråd på tjänstemannanivå med ideella organisationer och myndigheter som arbetar med utsatta EU-medborgare både i Sverige och på plats i Rumänien. Representanter från 22 organisationer och myndigheter deltog.

En man gestikulerar och talar. En kvinna och en man med ryggen mot kameran lyssnar.
Mircea Budulean, Crossroads, Ammi Cederström, Socialdepartementet och Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta talar om det civila samhället i Rumänien och Bulgarien. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Organisationer nätverkar och samordnar i Rumänien

Departementet fick lyssna till de ideella organisationernas och myndigheternas arbetssätt, problembeskrivningar, idéer, projektförslag, aktuella frågor och kunskaper. Bland annat samtalades om organisationernas och myndigheternas nätverk och samordning i Rumänien.

Några organisationer uttryckte intresse för att delta i arbetet i enlighet med det avtal som Sverige och Rumänien slutit. Andra organisationer uttryckte intresse för att delta i det nätverk av organisationer som bildades efter konferensen på Nalen den 11 september. Flera av organisationerna kom med inspel och medskick till det kommande arbetet med att konkretisera avtalet vilket kommer vara till stor användning i det fortsatta arbetet.

Socialdepartementet informerade om innehållet i avtalet mellan Sverige och Rumänien, återkopplade från arbetet med den rumänsk-svenska arbetsgruppen, kommande möten i Bukarest och pågående förhandlingar med Bulgarien om ett avtal som liknar det nu mellan Rumänien och Sverige ingångna samarbetsavtalet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.