Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

EU:s migrationsministrar diskuterar befintliga och nya insatser

Publicerad

Migrationskrisen står återigen på dagordningen när EU:s justitie- och migrationsministrar möts till ett extrainsatt råd för rättsliga och inrikes frågor. Bland annat kommer medlemsstaternas mottagningskapacitet och migrationsrutten via östra Medelhavet/västra Balkan att tas upp. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar i mötet som hålls i Bryssel måndag 9 november.

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samtal med pressen från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Även genomförandet av redan antagna åtgärder när det gäller intern omfördelning på området internationellt skydd och så kallade hot spots kommer att diskuteras. Regeringen anser att det är viktigt att genomföra de beslut som antagits gällande omfördelning och vidarebosättning. Vidare måste det operativa stödet, genom bland annat hot spots, komma igång.

Regeringen välkomnar ökat samarbete mellan länderna längs med migrationsrutten via östra Medelhavet/västra Balkan. Det är centralt att få kontroll över migrationsflödena och värna grundläggande principer när det gäller asylrätt och human behandling av asylsökande.

Det är även viktigt att stärka kapaciteten att hantera migrationsströmmarna hos de medlemsstater som utsätts för stort tryck för att motverka risk för humanitära kriser. Det är även viktigt att och motverka de stora fortsatta förflyttningar som noterats mellan länderna längs med rutten.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Regeringens arbete i EU

Kommenterad dagordning