Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsminister Peter Hultqvist bjuder in till nordiskt försvarsministermöte

Publicerad Uppdaterad

Försvarsminister Peter Hultqvist bjuder in de nordiska försvarsministrarna till möte 10-11 november. Mötet sker inom ramen för det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Till mötet kommer också försvarsministrar från Baltikum och andra länder med intressen i Östersjön. Även Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg gästar mötet.

Försvarsministermötet hålls i Stockholm och är det andra mötet på ministernivå under det svenska ordförandeåret. På agendan står bland annat den säkerhetspolitiska situationen i närområdet.

På ministermötet inom ramen för Nordefcosamarbetet deltar Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide samt representanter från Island och Danmark.

Mötet kommer att sammanfatta målen med det svenska ordförandeskapsåret att förbättra och effektivisera gemensamma satsningar exempelvis i samband med internationella insatser, luft- och sjöövervakning, gemensamma materielinköp, övning och utbildning.

Mötet gästas av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Stoltenberg ska delta i diskussionerna om utvecklingen av den säkerhetspolitiska situationen i närområdet liksom i diskussionerna om frågor som hanterar det nordiska och det nordisk-baltiska försvarssamarbetet.

Den 10 november kommer även ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte att hållas. Utöver de nordiska ministrarna deltar också Litauens och Estlands försvarsministrar samt en representant från Lettland.

Nordic Defence Cooperation (Nordefco)

  • Den 1 januari 2015 tog Sverige över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco. Senast Sverige var ordförande var 2011.
  • Nordic Defence Cooperation (Nordefco) utgör struktur och format för både försvarspolitiskt och militärt samarbete inom områdena policy, förmågor, personalfrågor och utbildning, träning och övning, insatser samt materiel.
  • Sedan etableringen av Nordefco 2009 har flera aktiviteter initierats inom Nordefco. Under 2014 deltog Sverige i cirka 150 stycken Nordefco-relaterade aktiviteter med ett eller flera andra nordiska länder.
  • I december 2013 antogs en försvarspolitisk vision för vad det nordiska samarbetet bör ha utvecklats till år 2020. Därtill har strukturen justerats och inkluderar from 1 jan 2014 nu även statssekreterarna, försvarsmakscheferna samt försvarsmaterielcheferna i de nordiska länderna.