Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Från forskning till innovation - delrapport från Entreprenörskapsutredningen

Publicerad

Entreprenörskapsutredningen, med den särskilde utredaren Pontus Braunerhjelm, har lämnat en delrapport med de slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Förslagen i delrapporten kan grupperas inom tre områden; förslag som riktas mot lärosätenas utbildning och forskning, förslag för att skapa incitament för samverkan och stärka mobilitet mellan näringsliv, akademi och övrig offentlig sektor samt komplementära förslag. Enligt utredaren behöver samtliga dessa områden beaktas för att få full utväxling på de svenska forskningssatsningarna.

- För att säkra framtidens jobb måste vi bli bättre på att ta tillvara de satsningar som görs på utbildning och forskning och skapa goda förutsättningar för att attrahera investeringar och talanger. Entreprenörskapsutredningens delrapport är ett viktigt bidrag i det pågående arbetet med att utforma den framtida forsknings- och innovationspolitiken, säger Mikael Damberg.

Om utredningen

I mars tillsatte regeringen utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet (N2015:1), som ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer. Särskild utredare är Pontus Braunerhjelm. Utredningen har tagit namnet Entreprenörskapsutredningen. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 15 oktober 2016.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.