Gotlands försvar stärks

Den 24 november besökte försvarsminister Peter Hultqvist Gotland. Bland annat träffade försvarsministern representanter för verksamheterna vid hemvärnsförbanden och 18:e stridsgruppen.

Försvarsministern tillsammans med 18:e stridsgruppens chef Stefan Pettersson och chefen för hemvärnsförbandet Gotlandsgruppen Hans Håkansson
Försvarsministern tillsammans med 18:e stridsgruppens chef Stefan Pettersson och chefen för hemvärnsförbandet Gotlandsgruppen Hans Håkansson. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Försvarsbeslutet för 2016-2020 innebär att försvaret av Gotland förstärks. Det sker genom uppsättandet av en mekaniserad stridsgrupp, den 18:e stridsgruppen, vilken ska finnas permanent baserad på ön från och med 2018.

Stridsgrupp rekryteras

Peter Hultqvist träffade under sitt besök stridsgruppens chef Stefan Pettersson som har uppdraget att rekrytera och utbilda personal till 18:e stridsgruppen som sedan ska tjänstgöra på ön.

- Stridsgruppen medför att vi nu kommer att få ett fast förband grupperat på Gotland med personal och materiel. Under november har dessutom flera förband övat på Gotland något som ökat förbandens förmåga att med kort varsel förflyttas, ta materiel i bruk och snabbt genomföra en operation, säger Peter Hultqvist.

Hemvärnet har central betydelse

Ministern mötte också hemvärnsförbandet Gotlandsgruppens chef Hans Håkansson som nyligen också övat sina uppgifter vid  försvaret av Gotland. Hemvärnet är bland annat tack vare sin geografiska spridning och med engagerade frivilliga av central betydelse för försvaret av Sverige. Gotlandsgruppen planerar och genomför utbildning av de gotländska hemvärnsförbanden och har sin bas på före detta regementet P 18:s område i Visby.

Försvarspolitisk inriktning