Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Hållbara investeringar för grön omställning och konkurrenskraft

Publicerad

Sverige har ambitiösa målsättningar när det gäller omställningen till ett lågfossilt och resurseffektivt samhälle. Förverkligandet av visionen kräver investeringar och att hållbarhet och konkurrenskraft går hand i hand. Den 6 november bjöd statsrådet Kristina Perssons analysgrupp för Grön omställning och konkurrenskraft, in till en stor konferens som samlar svenska och internationella aktörer från politiken, näringslivet, finansiella sektorn och civilsamhället, för att diskutera frågorna.

 • Kristina Persson står i talarstol och talar

  Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete leder regeringens framtidsarbete Uppdrag: Framtid.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Maria Wetterstrand lyssnar intensivt.

  Maria Wetterstrand är, tillsammans med Jonas Karlsson, ordföranden för analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Per Bolund talar vid seminariet.

  Per Bolund, finansmarknads- och konsument­minister samt biträdande finans­minister.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Att mobilisera finansieringen av en grön omställning innebär stora utmaningar, men också nya möjligheter. Inledande steg har redan tagits för att förändra den finansiella sektorn. 

- I dag betraktas inte klimat- och resursrisker som de stora investeringsrisker som de faktiskt är och hållbarhetsdrivna investeringar och ägande behöver bli en del av kärnverksamheten. För att förverkliga detta bör politiken vara en drivande och inspirerande kraft som leder omställningsprocessen med långsiktighet, tydligt budskap och innovativa idéer, säger Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. 

Analysgruppen för Grön omställning och konkurrenskraft har på uppdrag av Kristina Persson tagit fram policyförslag på investeringsbehov och prioriteringar för en konkurrenskraftig grön omställning. De har även tittat på hur olika finanseringsalternativ kan se ut. På konferensen presenteras och diskuteras analysgruppens förslag. 

I panelen medverkade statsrådet Kristina Persson och Per Bolund, finansmarknads- och konsument­minister samt biträdande finans­minister. Följande personer medverkade också:  

Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson
ordföranden för analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft 

Idar Kretuzer
ordförande för den norska regeringens expertkommitté för grön konkurrenskraft 

Nick Robins
Co-Director, UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System 

Christopher Flensborg
chef för hållbara produkter, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)   

Nick Mabey
CEO, E3G - Third Generation Environmentalism. Initiativtagare till  United Kingdom, UK Green Investment Bank 

Mats Andersson
VD, Fjärde AP-fonden