Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Justitiedepartementet

Internationellt certifieringssystem ska motverka oetisk rekrytering vid arbetskraftsmigration

Publicerad

Tisdagen 3 november 2015 arrangerade regeringen ett seminarium om etisk rekrytering av internationell arbetskraft tillsammans med International Organization for Migration (IOM). IOM har med stöd från bland annat den svenska regeringen utvecklat certifieringssystemet Recruitment Integrity System, IRIS, som ska hjälpa företag att rekrytera internationell arbetskraft med etiska och hållbara villkor.

  • Delar av panelen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, IOM:s generaldirektör William Lacy Swing och Lara White, IOM

    Foto: Regeringskansliet

  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

    Foto: Regeringskansliet

  • IOM:s generaldirektör William Lacy Swing

    Foto: Regeringskansliet

Det handlar bland annat om att stärka skyddet för arbetskraftsmigranter på den globala arbetsmarknaden genom att motverka exploatering och skuldsättning av migranter. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson betonade i sitt inledningstal att arbetskraftsinvandring i grunden kan vara positivt för alla inblandade men att risken finns att människor blir utnyttjade och hamnar i ett parallellt skuggsamhälle.

– Arbetskraftsinvandring får aldrig innebära social dumpning eller att människor blir exploaterade. Att stärka migranters rättigheter på arbetsmarknaden, i Sverige och världen, är en prioriterad fråga för regeringen och Sverige stödjer därför det här projektet, säger Morgan Johansson.

IOM:s generaldirektör William Lacy Swing berättade i sitt tal om migrationens positiva kraft men menar att många migranter luras och hamnar i skuldfällor av oetiska rekryterare som utnyttjar deras svaga position. Ett internationellt certifieringssystem skulle enligt Swing också ha positiva effekter för företag och länder.

Inbjudna till seminariet var företrädare för företag, fackförbund och frivilligorganisationer och i en avslutande paneldebatt diskuterades hur IRIS kan användas och hur privata näringslivet, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn kan samverka för att få etiskt hållbara villkor för arbetsmigranter.

Fakta IRIS

Ett frivilligt internationellt instrument för certifiering av bemanningsföretag och andra företag som förbinder sig till en rekryteringspraxis i enlighet med en uppförandekod.

Uppförandekoden består av tolv principer för etisk rekrytering.

Syftet är att minska exploateringen av migrantarbetare men också att öka transparensen och motverka osund konkurrens mellan företag i behov av arbetskraft.