Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Många vill bidra till Fossilfritt Sverige

Publicerad

Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har mött ett starkt gensvar hos svenska aktörer. Många vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs konkreta utsläppsminskningar i närtid. Vid ett möte på Rosenbad fick några av de anslutna aktörerna möjlighet att berätta om vad de behöver för att bidra än mer till det fossilfria samhället.

  • Klimat- och miljöminister Åsa Romson och statsminister Stefan Löfven

    Klimat- och miljöminister Åsa Romson och statsminister Stefan Löfven vid ett möte med några av de anslutna aktörerna i Fossilfritt Sverige.

    Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  • Familjefoto med aktörer i Fossilfritt Sverige.

    Familjefoto med aktörer i Fossilfritt Sverige.

    Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Initiativet Fossilfritt Sverige växer i snabb takt. Hittills har omkring 80 företag, kommuner och organisationer anslutit sig. De bidrar alla efter sina förutsättningar med lösningar som både är miljösmarta och lönsamma. Den 25 november träffade statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson några av dessa aktörer.

- Världen kommer under de kommande åren att efterfråga investeringar i nya transportsystem, innovationer och miljöteknik. Om vi fortsätter hålla högt tempo i klimatarbetet kommer vi ligga steget före. Då kan vi både ställa om vårt eget samhälle och exportera smarta lösningar till andra länder, sa Stefan Löfven.

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. Men det går att bromsa klimatförändringarna om vi vill.

- Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor denna utmaning är, men vi vet samtidigt hur vi kan lösa den. Politiken ensamt klarar inte den här uppgiften. Det är först när vi tar in hur samhället kan visa på lösningar som vi kommer någonvart, sa Åsa Romson.

Flera av de kommuner som deltog lyfte fram hållbar konsumtion som en av de absolut svåraste frågorna. Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro kommun:

- Upphandling med miljömässiga och sociala krav är det viktigaste verktyget för oss kommuner för att främja en hållbar tillväxt. Att nå en hållbar konsumtion är den svåraste utmaningen.

För flera aktörer ser utmaningen i att bli fossilfri olika ut beroende på om vi talar om verksamheten i Sverige eller i andra länder:

- Vi gjorde en klimatanalys nyligen och såg då att vår största klimatpåverkan ligger i våra produktionsländer. Vi tror mycket på de samverkansprojekt som vi deltar i för att få ner användning av vatten, kemikalier och energi, där ser vi stora resultat, sa Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl.

- Senast år 2020 ska vi producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar. Vi är väldigt glada över att det redan är uppnått i Sverige och Norden. Även om vi har en bit kvar när det gäller att nå målet världen över kommer vi att nå dit, sa Sara Paulsson, chef för samhällsrelationer på IKEA.

På måndag börjar klimatmötet COP21 i Paris, där världens länder ska förhandla fram ett nytt klimatavtal. Fossilfritt Sverige blir ett viktigt svenskt inspel till mötet, och exempel på de konkreta åtgärder som vidtas av allt fler aktörer i samhället. Flera av de aktörer som deltar i Fossilfritt Sverige kommer också att medverka i Paris.

- Vi vill att Fossilfritt Sverige ska fungera som en ledstjärna för andra länder, genom att visa hur företag, regering, kommuner och organisationer samarbetar för att ställa om till en fossilfri tillväxt och välfärd, sa Pierre Börjesson, hållbarhetsexpert på H&M.

Genvägar