MUCF ska ta fram vägledning för samverkan i flyktingsituationen

Med ett ökat antal asylsökande och nyanlända har behovet av samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer också ökat. Regeringen har därför gett Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram material som kan användas som konkret vägledning i samarbetet.

Enligt uppdraget ska MUCF ta fram material som ska vara lättillgängligt i struktur och språk och bygga på goda exempel och erfarenheter från fungerande samarbeten. Vägledningen ska också innehålla insikter som samlats in sedan tidigare eller som på enkelt sätt kan samlas in. 

Publicering av vägledningen bör ske bland annat på MUCF:s webbplats eller en annan webbplats för att vara tillgängligt för spridning och sökbarhet. MUCF ska också säkerställa att kommunerna nås av materialet.

Regeringen skjuter till 500 000 kronor till MUCF för uppdraget. Redovisning sker senast den 30 april 2016.