Parisattackerna högst på agendan när EU:s försvarsministrar möttes

EU:s utrikesråd möttes på måndagen och tisdagen 16-17 november. Mötena präglades av attackerna i Paris 13 november. På måndagen företräddes EU:s medlemmar av utrikesministrarna och på tisdagen av försvarsministrarna. Tisdagens möte behandlade den Frankrikes åberopande av Lissabonfördragets artikel 42.7 om bilateral hjälp och assistans. Försvarsminister Peter Hultqvist representerade Sverige.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist och Anna Jardfelt, ambassadör vid Sveriges ständiga representation till EU strax innan försvarsministrarnas möte. Foto: Anna Lund, Sveriges ständiga representation till EU

EU sluter upp bakom Frankrike

Den franska begäran är historisk då det är första gången som Lissabonfördragets artikel 42.7 åberopas.

EU:s försvarsministrar uttryckte ett enhälligt stöd för Frankrike. Frankrike kommer att under den närmaste tiden ha bilaterala kontakter med varje medlemsland om vilket stöd som kan komma i fråga från var och en av EU:s medlemmar.

- Sverige står vid Frankrikes sida. Det är självklart för oss att i detta svåra läge aktivt verka för en stark enighet inom den Europeiska Unionen, som bygger på en solidarisk gemenskap mellan medlemsstaterna. Sveriges hjälp till Frankrike utifrån paragraf 42.7 får utformas utifrån hur Frankrikes framställan ser ut, sade Peter Hultqvist efter mötet.

Lissabonfördragets artikel 42.7

"Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik."

En handlingsplan för försvars- och säkerhetssektorn

På mötet diskuterade också för första gången den kommande handlingsplan för försvars- och säkerhetssektorn som kommissionen arbetar med att ta fram. Syftet med handlingsplanen är bland annat att säkerställa att EU:s marknad och industriella bas kan leverera de förmågor som motsvarar medlemsländernas säkerhetsbehov. Det handlar exempelvis om satellitkommunikation.

Regeringens ståndpunkt är att EU:s samarbete i dessa frågor är viktigt men att det är nödvändigt att beslut som rör försvarssektorn förblir i varje medlemslands regi.   

Förhindra och hantera kriser

På mötet deltog också NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg för att delta i diskussioner om kapacitetsbyggande och samarbete i syfte att stärka partners förmåga att förhindra och hantera kriser.

Diskussionen om insatser fokuserade främst på framtiden för EU:s militära operation på Medelhavet – Operation Sophia – och EU:s militära rådgivande mission till Centralafrikanska republiken.

Försvarsministrarna informerades bland annat om att Operation Sophia resulterat i att rädda cirka 5400 migranter och överlämnat 42 människosmugglare till de italienska myndigheterna. 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Luxemburgska ordförandeskapet

Om utrikesrådet