Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Presentation av de första projekten i Klimatklivet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson deltog vid Naturvårdsverkets presentation av de första projekten i Klimatklivet - regeringens satsning på lokala klimatinvesteringar.

  • Klimat- och miljöminister Åsa Romson och Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

    Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

  • Klimat- och miljöminister Åsa Romson vid en laddstolpe.

    Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

  • Från vänster: Björn Risinger, gd Naturvårdsverket; Åsa Romson, klimat- och miljöminister; Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholms stad och Christian Rockberger, vd Stockholm parkering.

    Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

I den första delen av ansökningsomgången för Klimatklivet investerar Naturvårdsverket 123 miljoner kronor fram till år 2018 för att minska utsläpp som påverkar klimatet. I första hand ges pengar till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av utsläpp per investerad krona. De lokala klimatinvesteringarna ska bidra till att öka takten för att nå Sveriges klimatmål med inhemska åtgärder.

De investeringar som nu beviljats stöd ger en förväntad minskning av utsläpp på 40 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Klimatklivet riktar sig till klimatsatsningar i kommuner, företag och organisationer. Bland de 24 ansökningar som får pengar i de första besluten finns bland annat laddstationer, biogasanläggningar och konvertering från fossil olja.

─ Det är kort tid kvar till klimatmötet i Paris, och det är avgörande att det finns aktörer som går före och visar att de gör satsningar för klimatnyttan. Sverige är en sådan aktör, sa Åsa Romson. Hon hänvisade även till lanseringen av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som ett viktigt bidrag i detta arbete.