Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Program för Innovationsrådets möte 2 december

Publicerad

Mötet kommer fokusera på regeringens nyindustrialiseringsstrategi, digitalisering, forskning och innovationer.

Programpunkter under eftermiddagen

  • Nationell politik för digitalisering, ur ett innovationsperspektiv

Digitalisering tillhör ett av regeringens strategiska områden för innovationspolitikens utveckling. Innovationsrådets möte i maj hade digitalisering som ett huvudtema. Regeringens arbete med att utveckla politiken har sedan dess fortskridit.

Till mötet kommer bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan tillsammans med näringsminister Mikael Damberg inleda diskussionen med en beskrivning av regeringens planer för en samlad innovationspolitik.

  • Propositionen för forskning- innovation och högre utbildning

En proposition om forskning, innovation och högre utbildning presenteras hösten 2016. Propositionen kommer att ha ett tioårigt perspektiv.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Mikael Damberg inleder diskussionen med en presentation om regeringens ambitioner med den kommande propositionen.

Pam Fredman, ledamot i Innovationsrådet och rektor vid Göteborgs universitet, gör en presentation med fokus på högskolornas och universitetens roll i innovationssystemet.

  • Nyindustrialiseringsstrategi

Regeringen arbetar med en strategi för nyindustrialisering. Strategin och dess genomförande handlar om de tillverkande företagens och industrinära tjänsteföretagens utveckling. Starka innovationsmiljöer, digitalisering och hållbar produktion är exempel på frågor av betydelse för industrins utveckling. Näringsminister Mikael Damberg presenterar regeringens ambitioner med strategin och dess genomförande.