Samarbete för flyktingmottagande tema i möte med de utländska ambassadörerna i Stockholm

EU behöver ett nytt system för flyktingmottagade. Det sade statsminister Stefan Löven när han, utrikesminister Margot Wallström och finansminister Magdalena Andersson träffade de utländska ambassadörerna i Stockholm den 26 november. Han talade även om klimatfrågans betydelse och nämnde ökad sysselsättning som regeringens främsta prioritet.

 • Bild på Stefan Löfven, Margot Wallström, Magdalena Andersson och Annika Söder.

  Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson och kabinettsekreterare Annika Söder träffade utländska ambassadörer på Utrikesdepartementet i Stockholm.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Stefan Löfven talar.

  – Vi borde påbörja en diskussion om ett nytt, hållbart system för flyktingmottagande i EU, baserat på ett permanent system för omfördelning, sade statsminister Stefan Löfven.

  Foto: Martin Huber/Regeringskansliet

 • Margot Wallström talar.

  Utrikesminister Margot Wallström konstaterade att världen står inför en rad utmaningar och att Sverige, som världens sjätte största biståndsgivare i absoluta termer och största mottagare av flyktingar per capita, fortsatt tar stort ansvar i det globala utvecklingsarbetet.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven började med att uttrycka den svenska regeringens deltagande och solidaritet till de människor som drabbats av terrorattacker.

Statsministern sade att flyktingkrisen kan hanteras bättre av EU. Sverige, som har tagit emot 80 000 flyktingar enbart de senaste två månaderna, har nått en gräns där det är nödvändigt att flyktingar söker asyl i andra europeiska länder.

– Vi borde påbörja en diskussion om ett nytt, hållbart system för flyktingmottagande i EU, baserat på ett permanent system för omfördelning, sade han.

Ett av världens första fossilfria välfärdsländer

Även mycket bra händer i världen, påpekade Stefan Löfven. Till exempel har den extrema fattigdomen i världen mer än halverats.

– Om bara fyra dagar kommer vi att träffas i Paris för att diskutera klimatförändringarna. Sveriges mål är att en global, rättvis och rättsligt bindande överenskommelse att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Ett arbete som börjar på hemmaplan, betonade han.

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är moraliskt rätt, men också ekonomiskt smart. Länder i framkant kommer att vara vinnarna – inte de som väntar till sista stund. Löfven framhöll Sveriges fortsatt starka engagemang för internationellt samarbete och att Sverige fortsätter vara en stark röst för demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Ökad sysselsättning prioriterat mål

Statsministern avslutade sitt tal med några ord om regeringens första år vid makten.
– Vi har satt fler och nya jobb överst på vår agenda. Nyckelkomponenterna är investeringar i boende och infrastruktur, ökat samarbete för fler och växande företag samt förbättrad jobbmatchning och kunskaper. Målet om ökad sysselsättning blir än viktigare med den pågående flyktingkrisen, sade Löfven.

– Alla som kan arbeta ska göra det. Tillsammans ska vi jobba Sverige ut ur krisen och in i framtiden.

Statministern sade också om regeringens första år att han ser ökad vilja till samarbete hos partierna.

– Regeringen har från början varit tydlig med vår vilja att samla blocköverskridande majoriteter. Jag välkomnar en ny era i svensk politik – vägledd av ansvar och beslutsamhet, sade han.

Sverige ska fortsätta ta ansvar, men kan inte stå ensamt

Utrikesminister Margot Wallström tog vid efter statsministern. Hon öppnade med att citera författaren Stig Dagerman.

- ”I tider utan hopp finns det inget värre fängelse än framtiden”, skrev han. Vi får därför inte förlora hoppet.

Hon konstaterade att världen står inför en rad utmaningar och att Sverige, som världens sjätte största biståndsgivare i absoluta termer och största mottagare av flyktingar per capita, fortsatt tar stort ansvar i det globala utvecklingsarbetet.

– Vårt mål om att ge en procent av BNI i bistånd står fast.

När det gäller flyktingmottagande sade hon precis som Stefan Löfven att Sverige inte kan stå ensamt.  Hon betonade också att Sverige måste ha ett flyktingmottagande som möjliggör att ge asylsökande barn samma möjligheter som svenska barn får.

– Regeringen har nu kommit överens om att inte mer än trettio procent av biståndsbudgeten ska gå till migrationskostnader.

– Sverige kommer fortsätta vara en aktiv och generös medlem av det internationella samfundet, sade hon.

Även finansminister Magdalena Andersson deltog på mötet.