Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism – fullsatt seminarium på MR-dagarna

Publicerad

Samling mot rasism var kanske det mest välbesökta seminariet under Mänskliga rättighetsdagarna 2015 i Göteborg. I seminariet deltog, förutom kultur- och demokratiministern, representanter från det civila samhället som arbetar mot afrofobi, antisemitism, antiziganism och islamofobi.

 • Panelen på scenen

  Soraya Post, EU-parlamentariker, Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Petra Kahn Nord, generalsekreterare för Judiska ungdomsförbundet, Aya Mohammed, projektledare för MIO-projektet och Ingrid Lomfors chef och överintendent för Forum för Levande Historia.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke talar från scenen.

  Alice Bah Kuhnke läste upp adventspsalmen "Vi tänder ett ljus i advent".

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Petra Kahn Nord, Ingrid Lomfors och Aya Mohammed

  - Det som krävs är folkbildning och att det civila samhället organiserar sig, här har kommuner och länsstyrelser en viktig roll. Det handlar också om individen, att stå upp för människor som trakasseras. Det handlar om politik, det måste finnas en vilja att förändra och att göra det metodiskt, sa Aya Mohammed, projektledare vid MIO-projektet.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa

  Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke samtalar med en man i publiken.

  Samling mot rasism var kanske det seminarium som intresserade flest besökare. Lokalen var fullsatt.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Soraya Post och Alice Bah Kuhnke samtalar.

  EU-parlamentariker Soraya Post och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Salen, som rymde 320 personer, var fullsatt när Alice Bah Kuhnke hälsade alla välkomna med att citera adventspsalmen som snart sjungs i skolor över hela Sverige:

”Vi tänder ett ljus i advent, det värmer den som frusen är. Vi tänder ett ljus i advent, det sprider ljus i vårt mörker här. Och alla som är rädda och fryser på vår jord, dom borde få sitta vid vårt bord när vi tänder ett ljus i advent, när vi tänder ett ljus i advent.”

 I dessa tider när människor flyr för sina liv till Sverige borde det vara en självklarhet för alla i vårt land att vi ska vara öppna och generösa och ge en fristad från krig och förföljelse. Men över hela Sverige står asylboenden i brand. Boenden som, åtminstone tillfälligt, hade kunnat utgöra en fristad för barn som flytt ensamma eller med sina familjer, sa Alice Bah Kuhnke.

Arbetet mot rasism möter stora utmaningar

Ministern menade att trots det stora engagemanget från frivilliga och det civila samhället så finns stora utmaningar vad gäller rasism i Sverige i dag och vi är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring.

 Under namnet Samling mot rasism har jag därför, i samarbete med flera andra, bjudit in till samtal från norr till söder under hösten. Jag reser runt i landet för att inhämta inspiration och kunskap, driva på, belysa och lägga grunden för en nationell plan mot rasism och liknande former av fientlighet som regeringen avser att ta fram under nästa år, fortsatte ministern.

Rasismen ser olika ut

Panelen som medverkade vid seminariet bestod av Soraya Post, EU-parlamentariker, Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Petra Kahn Nord, generalsekreterare för Judiska ungdomsförbundet, Aya Mohammed, projektledare för MIO-projektet (Mångfald, Islamofobi, Organisering) och Ingrid Lomfors chef och överintendent för Forum för Levande Historia.

Ingrid Lomfors berättade att lärdomar kan dras från situationen i Sverige på nittiotalet då det kom många flyktingar från Balkan och asylboenden brändes ned. Samhället lyckades mobilisera mot rasismen då, framhöll hon.

 Det som krävs är folkbildning och att det civila samhället organiserar sig, här har kommuner och länsstyrelser en viktig roll. Det handlar också om individen, att stå upp för människor som trakasseras. Det handlar om politik, det måste finnas en vilja att förändra och att göra det metodiskt, sa Aya Mohammed.

 Rasismen ser olika ut för olika grupper därför är det viktigt att den bemöts på rätt sätt och utan samarbete lyckas vi inte, sa Jallow Momodou.

Petra Kahn Nord påpekade att det finns motsättningar mellan vissa utsatta grupper men lyfte fram att manifestationen i form av en Fredens ring runt Stockholms synagoga i februari i år var ett gott exempel på samarbete mellan bland andra muslimer och judar.

Soraya Post menade att rasismen måste erkännas för att den ska kunna arbetas bort. Hon sa att kunskap om mänskliga rättigheter måste bli bättre och det måste börja redan tidigt i skolan.

 Vi har olika roller och vi kan alla bidra med en pusselbit. Vi får inte ställa grupper mot varandra, uppmanade Ingrid Lomfors.

Samling mot rasism

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet under hösten. Representanter från civilsamhället, politiker och tjänstepersoner deltar vid aktiviteterna. Dessa aktiviteter är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella plan mot rasism och liknande former av fientlighet som planeras. Planen, som inkluderar hatbrott, kommer att omfatta afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel homofobi och transfobi.