Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism: Dialogmöte om homofobi och transfobi.

Publicerad

Den 18 november fortsatte Alice Bah Kuhnkes höstturné då hon träffade representanter från RFSL, RFSL Ungdom, transföreningarna FPES (Full Personality Expression Sweden) och KIM (Föreningen Kön Identitet Mångfald). Dialogmötet handlade om hot och hat mot hbtq-personer, men också om kränkningar och diskriminering som dessa personer kan möta bland annat inom vården, skolan och i kontakter med myndigheter.

 • Alfie Martins

  Alfie Martins från FPES menade att inom yrkeslivet pratar man om mobbing men det kan dölja rena brott, som till exempel hatbrott. Det är viktigt att tala om vad det egentligen handlar om.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Alice Bah Kuhnke

  Alice Bah Kuhnke bjöd in till ett möte kring homo- och transfobi, som är ett av flera områden som kommer att tas upp i den kommande planen mot rasism och liknande former av fientlighet som kommer nästa år.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Ulrika Westerlund

  Ulrika Westerlund från RFSL.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Överblick över salen och mötesdeltagarna.

  Dialogmötet handlade om hot och hat mot hbtq-personer, men också om kränkningar och diskriminering som dessa personer kan möta bland annat inom vården, skolan och i kontakter med myndigheter.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Sara Bystam från FPES, Petra Inna och Christer Romson Lande från KIM.

  Sara Bystam från FPES, Petra Inna och Christer Romson Lande från KIM.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Frank Berglund OCH Yolanda Bohm

  Frank Berglund OCH Yolanda Bohm från RFSL Ungdom.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Homo- och transfobi är ett av flera områden som kommer att tas upp i den kommande planen mot rasism och liknande former av fientlighet som kommer nästa år. Den nationella planen kommer att innehålla såväl generella insatser mot rasism och liknande former av fientlighet som särskilt riktade insatser mot olika former av rasism såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet såsom homo- och transfobi.

För att samla och systematisera arbetet ser regeringen behov av en nationell plan som grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Inom samma ram avser regeringen också att behandla arbetet med att förebygga och motverka hatbrott. Rasism och liknande former av fientlighet i samhället skapar en grogrund för hatbrott och för att lyckas bekämpa dem är det avgörande att ta ett samlat grepp om dessa frågor, sa Alice Bah Kuhnke.

Alla hatbrott anmäls inte

Det är svårt att få en bild av omfattningen av hatbrott men att motverka dessa brott är en viktig del av regeringens insatser för att värna respekten för mänskliga rättigheter. Under 2014 anmäldes 635 homofobiska hatbrott och 72 hatbrott med transfobiska motiv. Mörkertalet bedöms vara stort.

Enligt Folkhälsomyndigheten har varannan transperson undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året. Många känner sig otrygga i vardagen och är rädda för att gå ut ensamma. Så många som var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet och en av tre har blivit utsatt för psykiskt våld.

Alfie Martins från FPES menade att inom yrkeslivet pratar man om mobbing men det kan dölja rena brott, som till exempel hatbrott. Det är viktigt att tala om vad det egentligen handlar om.

Utbildning behövs

Yolanda Bohm och Frank Berglund från RFSL Ungdom berättade om att kränkningar som sker, till exempel inom skolan, kan vara svåra att komma till rätt med.

Lärare vill ofta hjälpa till, men de har inga verktyg. Då finns risker att det istället blir en dubbel kränkning för eleven. Den utsatta eleven ser att läraren ser, men gör ingenting. Viljan finns nog inom skolan men inte resurser, tid och kunskap, sa Frank Berglund.

Under mötet fanns stor samsyn kring att det krävs kompetenshöjande insatser brett inom samhället. Det kan handla om att till exempel utbilda poliser, men också att stärka socionom- och idrottslärarutbildningen. Många hbtq-personer vittnar också om stora brister i bemötande hos läkare och olika institutioner.

Vi ser att det finns stora utmaningar vad gäller rasism och liknande former av fientlighet, som exempelvis homofobi och transfobi, i Sverige i dag, och vi är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring, sa Alice Bah Kuhnke.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Samling mot rasism

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet under hösten. Representanter från civilsamhället, politiker och tjänstepersoner deltar vid aktiviteterna. Dessa aktiviteter är en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete för den nationella plan mot rasism och liknande former av fientlighet som planeras. Planen, som inkluderar hatbrott, kommer att omfatta afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel homofobi och transfobi.