Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Större fokus på hållbarhet och långsiktiga klimatmål

Publicerad

Grön omställning och konkurrenskraft är namnet på en av tre analysgrupper inom ramen för Uppdrag: Framtid, regeringens arbete med långsiktig idé- och politikutveckling för att möta framtidens utmaningar. Analysgruppens arbete leds av två ordföranden, Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent samt tidigare riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna, och Jonas Karlsson, kanslichef för Socialdemokraterna i Örebro.

Jonas Karlsson och Maria Wetterstrand står brevid varandra med ansiktena mot kameran.
Jonas Karlsson, kanslichef för Socialdemokraterna i Örebro, leder analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft tillsammans med Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet de Gröna. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jonas Karlsson, hur vill och kan du tillsammans bidra till analysgruppens arbete?

- Jag tror att min erfarenhet av praktiskt handfast miljöarbete i ett regionalt och lokalt perspektiv kan bidra till analysgruppens arbete. Många kommuner och regioner har satt upp mycket högre mål än vad man gjort både nationellt och internationellt, och på flera håll är man på väg att nå dem. Jag vill att vi ska lyckas väva ihop de lokala och nationella perspektiven.

Maria Wetterstrand, vilken målbild har du när det gäller vad analysgruppens arbete ska leda fram till?

- Jag hoppas att våra förslag ska bli verklighet och att vårt arbete ska leda till ändrade politiska prioriteringar. Hållbarhet och de långsiktiga klimatmålen behöver få en större tyngd när vi ser på ett framtida konkurrenskraftigt Sverige. Det är själva poängen med gruppens arbete. Jag skulle bli mycket besviken om våra förslag bara stannar i framtidsministerns byrålåda. 

Vilka utmaningar kan ni komma att möta inom ramen för analysgruppens fortsatta arbete?

- Sverige ska vara klimatneutralt 2050 och fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030. Samtidigt vill Sverige fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land på den internationella arenan. Faktum är ju att med kraftiga klimatförändringar kommer inga länder att vara särskilt konkurrenskraftiga, och därför är jag säker på att Sverige kan bidra både till bättre klimat och stärka sin konkurrenskraft genom att gå före med grön omställning, säger Maria Wetterstrand.

Fredag den 6 november äger konferensen Hållbara investeringar för grön omställning och konkurrenskraft rum. Konferensen samlar flera aktörer inom politik, näringsliv, finansiell sektor och civilsamhälle för att diskutera dessa frågor. Vad vill ni ska komma ut av dagen? 

- Vi ser ett förhållandevis nytt och stort intresse både från de som placerar pengar och från de som investerar pengar. De som placerar pengar vill veta hur det kapital de placerar påverkar ur ett miljöperspektiv. De som investerar pengar inser i allt högre utsträckning att investeringar som har negativ miljöpåverkan faktiskt är förknippat med stora risker. Dessutom finns ett stort behov av att få fram kapital till den samhällsomställning som vi måste göra, säger Jonas Karlsson. 

- På sikt hoppas vi att dagen ska leda till att regering och riksdag fattar beslut som leder till mer hållbara investeringar i samhället, avslutar Maria Wetterstrand.