Varför har staten sagt upp filmavtalet?

Regeringen har sagt upp avtalet för att få bättre förutsättningar att utveckla en nationell filmpolitik som stärker utvecklingen av och tillgången till värdefull svensk film.

Filmavtalet har under lång tid bidragit till långsiktiga och stabila villkor för svensk filmproduktion. Det har varit ett viktig forum för samtal om filmbranschens utveckling och förutsättningar. Men det har blivit allt tydligare att filmavtalet inte längre fyller sin funktion.

Grunden till filmavtalet är lagd i en annan teknisk verklighet och tid. Den är inte anpassad för att ta till vara de möjligheter och möta de utmaningar som den svenska filmen står inför i dag. Samtalen mellan parterna i filmavtalet har allt oftare präglats av låsningar där möjligheten att lyfta blicken för att hitta kreativa lösningar varit små.

Avtalsmodellen har även inneburit att viktiga aktörer för svensk film stängts ute från samtalen bland annat företrädare för till exempel dramatiker, regissörer och skådespelare.