Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Teknologi, boende och bemanning när Västerås utvecklar äldreomsorgen

Publicerad

Äldreomsorgen i Västerås kommun ligger i framkant när det gäller välfärdsteknologi. Men kommunen satsar även målinriktat på moderna boenden för äldre kvinnor och män och god bemanning.
- Det är både roligt och viktigt för mig att nu få höra om hur den historiska bemanningssatsning vi gör i regeringen nu kommer ut i verkligheten, sa äldreminister Åsa Regnér som den 2 december besökte Västerås.

 • Blond kvinna kör äldre man i en rullstol i en ljus korridor.

  -Det är självklart att tid för omsorg är en viktig kvalitetsaspekt i äldreomsorgen, sa äldreminister Åsa Regnér när hon besökte äldreboendet Hälleborg och fick en pratstund med Sievert Häll.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Fyra kvinnor i en hiss

  -Att stärka dem som jobbar inom äldreomsorgen, som ju oftast är kvinnor, är också en viktig feministisk fråga som vi måste jobba vidare med, sa Åsa Regnér. Fr v Catharina Piazzolla, Åsa Regnér, Solveig Nilsson och Maria Sandhagen.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Sex personer står i ett institutionskök och samtalar.

  - Det är både roligt och viktigt för mig att nu få höra om hur den historiska bemanningssatsning vi gör i regeringen nu kommer ut i verkligheten, sa äldreminister Åsa Regnér. Fr v Åsa Regnér, Solveig Nilsson, Anna Gralberg, Catharina Piazzolla, Ronaldo M Aquino och Elin Ågren.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Äldreministern hälsar på äldre man som sitter i rullstol.

  -Hälleborgs äldreboende har satsat på ny teknologi för att frigöra mer tid för personalen till omsorg. Både äldre och personal lyfte just det sambandet och hur viktigt det är med tid för den sociala omsorgen, säger Åsa Regnér. Fr v Åke Larsson, Ronaldo M Aquino, Åsa Regnér och Elin Ågren.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

iPads, moderna boenden och god bemanning

Äldreminister Åsa Regnér inledde heldagen i Västerås med att träffa de sociala nämndernas förvaltningschef Eva Sahlén och äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson.

Eva Sahlén och Solveig Nilsson berättade bland annat att Västerås satsar på välfärdsteknologi. Äldreomsorgens ambition är att få fler äldre kvinnor och män att använda vanlig ny teknik. I Västerås lånar de kommunala biblioteken exempelvis ut läsplattor, så kallade iPads.

Kommunen  satsar också på att bygga nya moderna äldreboenden och modernisera de som redan finns. Eva Sahlén och Solveig Nilsson berättade också om hur kommunen kommer att använda regeringens bemanningssatsning, där Västerås fått drygt 14 miljoner kronor under 2015, för att förstärka bemanningen vid kommunens äldreboenden.

Äldre får inflytande genom pensionärsråd

Åsa Regnér träffade Kari Arnkvärn och Bibbi Äreberg från det kommunala pensionärsrådet. Vid samtalet lyfte Kari Arnkvärn och Bibbi Äreberg särskilt fram behovet av ett pensionärsråd, dess roll och äldres möjligheter till inflytande.

Facket och äldreministern samtalade om arbetsmiljön i äldreomsorgen

Under lunchen fick Åsa Regnér tillfälle att samtala med Susanne Olsson och Niklas Gustavsson från Kommunalarbetareförbundet. De fackliga företrädarna lyfte fram de arbetsmiljöfrågor som är aktuella för dem som arbetar inom äldreomsorgen.

- Det är utmaningar jag känner igen från många platser. Den bemanningssatsning regeringen nu gör kommer att stärka arbetsmiljön, och kvaliteten i omsorgen för de äldre, men att stärka dem som jobbar inom äldreomsorgen, som ju oftast är kvinnor, är också en viktig feministisk fråga som vi måste jobba vidare med, sa Åsa Regnér.

Svårt rekrytera utbildade medarbetare

Åsa Regnér träffade under eftermiddagen företrädare och personal från Attendos hemtjänst. Attendo har 35 procent av hemtjänstmarknaden i Västerås. Företaget är därmed störst bland kommunens enskilda utförare. 

Vid mötet samtalade deltagarna bland annat om svårigheten att rekrytera utbildad personal och vikten av att fler utbildar sig till undersköterskor.

Dagens sista besök var på Hälleborgs äldreboende, ett av Sveriges modernaste boenden, där Åsa Regnér både fick ta del av ny teknologi och samtala med äldre och personal.

Tid för omsorg är kvalitet

På Hälleborgs äldreboende finns bland annat höj- och sänkbara toaletter och handfat och sensorer i golvet som känner av om exempelvis den äldre har fallit.

- Hälleborgs äldreboende har satsat på ny teknologi för att frigöra mer tid för personalen till omsorg. Både äldre och personal lyfte just det sambandet och hur viktigt det är med tid för den sociala omsorgen.

- Jag är själv en social människa som gillar att umgås och ha tid att prata med mina vänner, och jag föreställer mig att jag kommer att gilla det även när jag blir äldre. Det är självklart att tid för omsorg är en viktig kvalitetsaspekt i äldreomsorgen, sa äldreminister Åsa Regnér.

Om #Äldreresan

Meningen med Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Fem procent av alla anställda arbetar i den kvinnodominerade äldresektorn. Det är en sektor med inte bara stor betydelse för välfärden utan också för jobben.

Regeringens satsningar på äldre

I budgetpropositionen 2016 satsar regeringen 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.