Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommenterar OECD:s rapport

– Det är värdefullt att OECD låter oss se den svenska arbetsmarknaden från ett annat perspektiv genom den här rapporten. Rapporten visar att Sverige är framgångsrikt, men det finns fortfarande utmaningar som vi inte löst ännu.

Ylva Johansson och Stefano Scarpetta.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tog emot rapporten Back to work: Sweden vid en pressträff tillsammans med Stefano Scarpetta, Director, Employment, Labour and Social Affairs, OECD. Foto: Regeringskansliet

– Vi behöver ha en högre ambition vad gäller kompetensutveckling och utbildning för vuxna och Arbetsförmedlingen behöver förutsättningar för att kunna agera i ett tidigt skede när någon blivit arbetslös. Vi behöver också stötta de svagaste grupperna på arbetsmarknaden, som visstidsanställda. Nyligen lade regeringen därför en proposition om ändringar i anställningsskyddslagen för att förbättra situationen för personer som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid.

Så kommenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson OECD:s rapport "Back to work Sweden – Improving the re-employment prospects of displaced workers".