Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Åsa Romson berättar om de pågående klimatförhandlingarna i Paris

Publicerad