Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Åsa Romson berättar om de pågående klimatförhandlingarna i Paris