Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Dialogmöte om hur vi ska tanka hållbart

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Samma dag som klimatmötet COP21 i Paris inleddes bjöd energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson in till samtal om hur bransch och regering kan komma vidare och skapa förutsättningar för att bryta fossilberoendet inom transportsektorn.

 • Paneldeltagare i samtal om fossiloberoende transportsektor

  Framtidens godstransporter diskuteras där företrädare från företag inom godstransporter deltar tillsammans med statsråden. Från vänster: Rolf Willkrans, Volvo AB; Jan Nylander, Region Gävleborg; infrastrukturminister Anna Johansson; energiminister Ibrahim Baylan; Åsa Pettersson, Scania; Helene Samuelsson, Preem.

  Foto: Regeringskansliet

 • Paneldeltagare i samtal om fossiloberoende transportsektor

  Framtidens persontransporter diskuteras med företrädare från företag inom persontransporter tillsammans med statsråden. Från vänster Per Wassen, Power Cell; Josephine Adorelle, Tesla; infrastrukturminister Anna Johansson, moderator Mia Odabas, energiminister Ibrahim Baylan; Mårten Levenstam, Volvo Cars.

  Foto: Regeringskansliet

 • Åhörare vid samtal om fossiloberoende transportsektor

  Välbesökt samtal om hur bransch och regering kan skapa en fossiloberoende transportsektor.

  Foto: Regeringskansliet

- Vi behöver ta rejäla kliv framåt för att göra transportsektorn fossiloberoende. Det är en komplex uppgift som involverar många aktörer. Regeringen har därför gett Energimyndigheten resurser för att kunna ta en mer aktiv roll för samordning av energiomställning i transportsektorn, sa energiminister Ibrahim Baylan.

Han tryckte också på vikten av att få lyssna på branschen och höra vad som är på gång och vad de har för medskick på saker som behöver göras.

Vid mötet fanns en stor enighet kring att dialog och samverkan mellan bransch, akademi/forskning och beslutsfattare är en av nyckelfaktorerna till framgång. Diskussionen kretsade kring frågor om behovet av en gemensam målbild, långsiktiga förutsättningar samt ett helhetsgrepp på fordon, drivmedel och infrastruktur. Samtidigt konstaterades att det inte finns en enda lösning – det är många pusselbitar som ska passa ihop. Det gäller allt från ändrat beteende, energieffektivisering och olika lokala- och regionala lösningar.

Bonus malus lyftes fram som en bra lösning. Bonus malus innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt, malus.

- Vår viktigaste uppgift är att ta fram ett system som skapar förutsättningar för långsiktiga investeringar i förnybar bränsleproduktion. Liknande det som gjorts för energimarknaden och elcertifikatsystemet, sa Ibrahim Baylan.

- Vi behöver ta höjd och bana väg för den tekniska utvecklingen som går så fort och se till att förutsättningarna är så flexibla som möjligt, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Anna Johansson avslutade mötet med att önska fler tillfällen för dialog för att komma framåt i arbetet i den pågående energiomställningen. Vi står inför en revolution och detta är bara början och vi vet inte exakt vart den tar oss men vi behöver ta oss dit tillsammans.