Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Efter tio års arbete - beslut om skydd och hållbart brukande av tropisk skog på klimatmötet i Paris

Publicerad

Avskogningen och utarmning av skogar står för en cirka en åttondel av de globala utsläppen av växthusgaser. Orsakerna är komplexa. Fattigdom, ökad efterfrågan på jordbruksmark, korruption och otydliga markrättigheter bidrar till avskogning. Avskogning och utarmning av skogar i tropikerna hotar också global biologisk mångfald och försörjning av ekosystemtjänster. Den 10 december beslutade de internationella klimatförhandlingarna om ett nytt regelverk för dessa frågor, som förhandlats under de senaste tio åren.

Inom klimatförhandlingarna förhandlas skogsfrågor i utvecklingsländer inom ramverket REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Ramverket ger stöd till utvecklingsländer för att minska utsläpp och öka upptag av växthusgaser inom skogssektorn.

Att minska avskogning och utarmning är avgörande för att säkra en hållbar utveckling och för att uppnå globala klimatmål. Besluten på klimatmötet COP21 innebär att hela det tekniska regelverket för REDD+ nu finns på plats. De sista besluten som nu antogs handlar om:

  • REDD+ så kallade "Safeguards", det vill säga övergripande principer och säkringar för att minimera risken att REDD+ har negativ social och miljömässig påverkan.
  • REDD+ bidrar även till mer övergripande hållbar utveckling. Det gynnar alltså även andra områden än klimatet.
  • Ett erkännande till en kombinerad ansats för både utsläppsbegränsningar och klimatanpassning.

- Beslutet är ett stort framsteg för skydd och hållbart brukande av tropiska skogar i utvecklingsländer. Sverige ser gärna att det nya klimatavtalet inkluderar den nytta skogen kan bidra med för ett bättre klimat. Vi verkar för att REDD+ ska förankras på ett lämpligt sätt i avtalet, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

I Sverige pågår nu ett intensivt arbete, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, för att se hur Sverige kan spela en större roll i internationella skogsfrågor, däribland att tackla den globala avskogningen och hur skogens klimatnytta kan lyftas fram både här hemma och i resten av världen.