Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Östliga partnerskapet i fokus på utrikesministermöte

Publicerad

Utrikesrådet kommer bland annat att ta upp relationerna med länderna inom Östliga partnerskapet, terrorism, Libyen och Irak. Utrikesminister Margot Wallström deltar i mötet som äger rum i Bryssel 14 december.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström intervjuvas av bland annat Sveriges radio i samband med ett möte i utrikesrådet tidigare i höst. Foto: Anna Lund, Sveriges permanenta representation till EU

Östliga partners

Rådet kommer att diskutera relationerna med länderna inom Östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland). Särskilt fokus kommer att ligga på genomförandet av resultaten från toppmötet i Riga i maj 2015.

Regeringen framhåller särskilt vikten av att partnerskapet leder till märkbara förbättringar för vanliga medborgare i partnerländerna, inte minst genom korruptionsbekämpning, reformer för förstärkt rättstatlighet och respekt för mänskliga rättigheter. Stödet till Ukraina ska fortsätta.

Terrorism

Rådet förväntas diskutera terrorism mot bakgrund av den senaste tidens terroristattacker.

Regeringen framhåller att för att bekämpa terrorism krävs både omedelbara säkerhetsåtgärder som förebyggande insatser. All terrorismbekämpning ska ske i enlighet med grundläggande rättigheter och med hänsyn till den personliga integriteten.

EU:s redan antagna åtgärder i februari 2015 är en god bas för fortsatt arbete mot terrorism, men regeringen anser genomförandet behöver påskyndas.

Libyen

Den politiska utvecklingen i Libyen väntas bli föremål för diskussion på rådet, med särskilt fokus på ansträngningarna att få till stånd en samlingsregering och EU:s förberedelser att stödja en sådan när den finns på plats. FN:s särskilde representant i Libyen, Marin Kobler, deltar och förväntas ge sin syn på utsikterna för den politiska dialogen i Libyen.

Regeringen betonar vikten av att nära samordna EU:s fortsatta engagemang i Libyen med FN och den libyska samlingsregeringen, när en sådan är på plats.

Irak

Rådet väntas diskutera utvecklingen i Irak och ge vägledning för EU:s agerande framöver.

Regeringen ser med stor oro på det allvarliga läget i Irak. Landet står inför en rad sammanfallande kriser – politiska, säkerhetsmässiga, humaniräta och ekonomiska – och avgörande vägval. Det är viktigt att det internationella samfundet uttrycker stöd dör premiärminister Abadis reformförslag.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Kommenterad dagordning

Mer om utrikesrådets möte