Feministisk energipolitik för klimatet

Om vi ska klara klimatutmaningen måste både kvinnor och män inkluderas. I många låginkomstländer måste kvinnor lägga många timmar varje dag på att bära ved och hämta vatten.

Vi måste satsa mer på småskalig produktion av förnybar energi som sol och vind, som enkelt kan installeras även i små byar långt ut på landet. Det bidrar till minskade utsläpp och förenklar vardagen för kvinnorna.

Detta var huvudbudskapet när biståndsminister Isabella Lövin idag talade på klimattoppmötet i Paris på ett sidoevent med temat "Women and Sustainable energy".

I samband med Paristoppmötet har den svenska regeringen meddelat att man höjer stödet till initiativen "Sustainable Energy for All" med 15 miljoner kronor och Världsbankens program för att öka stödet till förnybar energi i låginkomstländer med 20 miljoner.