Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Fokus på vatten under klimatmötet i Paris

Under det pågående klimatmötet COP21 i Paris riktades särskilt fokus på vattenfrågor den 2 december. En deklaration om vikten av hållbar förvaltning av vattenresurser; ”the Paris Pact on water and adaptation to climate change” presenterades. Överenskommelsen samlar 300 aktörer och ska bidra till mer kunskap om kopplingen mellan vatten och klimat, och till att mobilisera finansiering.

  • Karin Lexén från Stockholm International Water Institute (SIWI) var moderator för en session om vatten och klimat vid klimatmötet i Paris.

    Foto: Svenska ambassaden i Paris

  • Foto: Svenska ambassaden i Paris

- Klimatförändringarna är vår generations största utmaning. Effekterna av klimatförändringarna blir tydligast för många genom att vattentillgången påverkas. Därför är det viktigt att vi stärker arbetet med förvaltning av vattenresurserna även inom klimatagendan, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

En hållbar förvaltning av vattenresurser är en viktig del i arbetet med klimatanpassning. Åtgärder för att stärka vattenförvaltningen behövs för att värna om människors hälsa och säkerhet, men även för att få en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Närmare 300 organisationer och stater har undertecknat deklarationen, så även Sverige.

Internationellt samarbete uppmuntras

Kopplingarna mellan vatten, klimat och resiliens lyftes den 2 december under den så kallade Lima-Paris Action Agenda (se länk). Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av och anpassa sig till klimatförändringar. För ett ekosystem, som en skog eller ett hav, kan det handla om att kunna hantera stormar, bränder och föroreningar. Karin Lexén från Stockholm International Water Institute (SIWI) var moderator för en session om olika aktörers roller på området vatten och klimat.

Syftet med att ha ett särskilt fokus på vatten, klimat och resiliens under klimatmötet är bland annat att uppmuntra till samarbete och initiativ på området, såväl mellan länder som mellan olika samhällsaktörer. Sverige stödjer flera av de samarbeten som presenterades under dagen, däribland Global Resilience Partnership och det panafrikanska försäkringsprogrammet mot extrem torka (African Risk Capacity).

Statsminister Stefan Löfven meddelade i sitt inledande tal på klimatmötets första dag att Sverige ger stöd om ytterligare 250 miljoner kronor till klimatanpassning i de fattigaste och mest utsatta utvecklingsländerna. Bidraget omfattar 150 miljoner kronor till Anpassningsfonden och 100 miljoner kronor till Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). Finansiering för klimatanpassning är en av de frågor som utvecklingsländerna lägger störst vikt vid i förhandlingarna, eftersom det är avgörande för att kunna minska fattigdomen och skapa samhällen som är motståndskraftiga mot klimatförändringarna.

Centrala frågor för hållbar utveckling

Sveriges regering har vid flera tillfällen betonat att klimat och vatten är centrala frågor för en hållbar utveckling. Detta togs upp både under Världsvattenveckan i Stockholm i augusti och vid FN:s generalförsamling i september. Klimatförändringar hotar att undergräva länders möjlighet att nå hållbar utveckling. På samma sätt är vatten en tvärgående fråga som påverkar alla utvecklingsaspekter såsom hälsa, tryggad livsmedelsförsörjning, ekonomisk utveckling, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.