Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Gemensamt möte om en nationell cykelstrategi

Publicerad

Regeringen har under året påbörjat arbetet med att ta fram en cykelstrategi för ökad och säker cykling. I början av december träffades representanter från kommuner, myndigheter och intresseorganisationer hos infrastrukturminister Anna Johansson för ett gemensamt möte.

Infrastrukturminister Anna Johansson talar på möte
Den 2 december hölls det första större gemensamma mötet inom ramen för arbetet med cykelstrategin. Foto: Regeringskansliet

Den 2 december hölls det första större gemensamma mötet inom ramen för arbetet med cykelstrategin. Cykelstrategin ska ge utryck för regeringens ambitioner och insatser inom cykling med inriktning att hjälpa alla aktörer att ta sitt ansvar. Cykling är i hög grad en regional och lokal fråga, och strategin tas fram i nära samverkan med ansvariga aktörer och berörda organisationer.

– Cykelstrategin ska vara en plattform för det fortsatta arbetet och ge ett stöd för regeringens kommande beslut. Strategin ska också vara ett stöd för regioner, kommuner och organisationer, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen vill att cyklingen ökar samtidigt som säkerheten måste förbättras. Arbetet med att förena dessa mål är därför en viktig utgångspunkt i strategin.

Efter mötet den 2 december fortsätter arbetet inom regeringskansliet och i tre externa temagrupper. I början av 2016 kommer temagrupperna att träffas igen för ett gemensamt möte med fler externa deltagare.

Strategin planeras kunna presenteras innan sommaren 2016.

Temagrupper fortsätter arbetet

Tre aktörer, Trafikverket, Boverket och Trafikanalys, höll i varsitt temaområde på mötet. Dessa tre temagrupper fortsätter arbeta och presenterar sina slutsatser på ett andra möte i februari 2016.

Temagrupperna är följande:
•Trafikantgrupper
•Cykelns roll för en hållbar samhällsplanering
•Drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur

Frågor såsom säkerhet, trygghet, hälsa, miljö samt innovationer och forskning ingår i respektive temagrupp.