Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Gott om inspel till skogsprogrammet vid regionala dialoger

Publicerad

Totalt har över 500 personer deltagit vid de fyra regionala dialogerna som hållits under hösten kring det nationella skogsprogrammet. Syftet med mötena har varit att ge så många som möjligt tillfälle att ge inspel till arbetet med det nationella skogsprogrammet.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har medverkat vid samtliga tillfällen och betonat att han vill ha många inspel nu när regeringen har dragit igång arbetet med skogsprogrammet. Bidragen har varit många och berör områden inom skogens hela värdekedja.

Vid mötet i Skellefteå lyfte man fram vikten av att använda allas kompetens, både kvinnors och mäns, samt betydelsen av integrationen av utrikes födda genom särskilt anpassade utbildningar. Skogen kan vara en intressant "jobbskapare" inom många områden.

I Växjö betonade flera talare betydelsen av utbildning. Utbildningar inom skog och trä är viktiga för den framtida kunskapen om skogen. Man bör arbeta med attitydförändring och förmedla en mer positiv bild av tillväxt och framtid inom skogen.

I Östersund lyftes det fram hur skogsprogrammet kan stärka turism och ekoturism. Liksom att statusen på skogliga arbeten måste höjas, skogsbrukets framtoning måste bli positivare.

Vid den fjärde och sista dialogen i Karlstad var det många som tog upp frihet under ansvar kopplat till äganderätten. Man önskade ett enklare regelverk för skogsägare, detta för att skapa förutsättningar för att kunna leva och verka på landsbygden. Vikten av samspel mellan ägare och andra som brukar skogen återkom också flera gånger.

En röd tråd vid samtliga dialoger har varit vikten av att få med alla intressenter i arbetet med skogsprogrammet och att öppenhet och dialog måste prägla arbetet. Långsiktighet och tydliga mål för skogspolitiken står också högt upp på mångas önskelistor.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.