Instegsjobb ska kunna kombineras med fler typer av utbildning

Publicerad

Beslutet riktar sig till nyanlända och innebär att dessa även kan studera svenska som andraspråk eller yrkessvenska inom ramen för instegsjobb.

Vad innebär beslutet?

Beslutet riktar sig till nyanlända och innebär att dessa även kan studera svenska som andraspråk eller yrkessvenska inom ramen för instegsjobb.

Varför görs detta?

Syftet med beslutet är att ytterligare stärka incitamenten för individen att utveckla sina språkkunskaper och att fler nyanlända ska ges möjlighet att få ett instegsjobb. Det ger även en större flexibilitet i utformningen så att arbete kan kombineras med yrkesinriktad svenskaundervisning. Arbetsförmedlingen har också påtalat behovet av en sådan ändring.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.