Jämställdhet inom forskning ämne på EU-möte

Forskningsministrarna i EU antog slutsatser om jämställdhet på forskningsområdet. Industriministrarna behandlade en ny EU-strategi som ska få fart på handeln med varor och tjänster inom EU. Rådsmötet hölls i Bryssel den 30 november-1 december. Sverige representerades av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Eva Lindström, statssekreterare.

Helene Hellmark Knutsson vid rådsmötet 30 nov-1 dec
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog på forskningsdelen av rådsmötet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

På rådsmötet behandlade rådet frågor om EU:s inre marknad, industri och forskning.

Forskningsministrarna antog slutsatser om att förbättra jämställdheten inom det europeiska forskningsområdet. Sverige välkomnar slutsatserna och att det luxemburgska ordförandeskapet prioriterar jämställdhetsfrågor.

- Ett jämställt europeiskt forskningsområde gör det möjlighet för både män och kvinnor att förverkliga sin fulla potential och det utgör därför en grund för framstående forskningsländer, sade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

Inre marknadsstrategi för varor och tjänster

Industriministrarna diskuterade bland annat EU-kommissionens nyligen presenterade strategi för varor och tjänster. Målsättningen är att få små och medelstora företag och nystartade företag att växa och expandera. För Sverige är åtgärder på tjänsteområdet och den digitala inre marknaden av högsta prioritet, särskilt i de sektorer som har högst potential för tillväxt och gränsöverskridande handel inom EU.

EU-lagstiftningen ska bli bättre

En bättre och enklare lagstiftning i EU var ett annat diskussionsämne. Kommissionen vill avlägsna onödiga handelshinder på inre marknaden, något som Sverige tycker är viktigt för att få fart på tillväxt och jobbskapande.

Producerat av EU-representationen

Luxemburgska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Outcome of council meeting 30 Nov-1 Dec

Outcome of council meeting 30 Nov-1 Dec