Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Artikel från Statsrådsberedningen

Kristina Persson medverkade i samtal om nordiska modellen

Publicerad

Tisdag den 1 december medverkade statsrådet Kristina Persson vid ett samtal på Kulturhuset om välfärd och social tillit i framtiden. Hon presenterade även skriften The Nordic Way II.

Bild på Kristina Persson.
Ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson medverkade i samtal på Kulturhuset om välfärd och social tillit i framtiden samt den nordiska modellen. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

De nordiska välfärdssamhällena har varit framgångsrika men står i dag inför stora vägval – vilka är utmaningarna och vilken roll spelar den sociala tilliten? Detta var frågor som diskuterades under samtalet som arrangerades av tankesmedjan Global Utmaning och Kulturhuset Stadsteatern där flera ledande experter och tänkare medverkade för att tala om den inkluderande välfärdsmodellens framtid.

Föreningen Norden har tagit fram skriften The Nordic Way II som har undersökt hur politik för stärkt konkurrenskraft, produktivitet, social trygghet och inkludering länkas samman i de nordiska samhällsmodellerna. Skriften presenterades av statsrådet Kristina Persson som ansvarar för regeringens arbete med nordiskt samarbete. Syftet med skriften är att svara mot ett internationellt intresse för samhällsmodellerna, samt att förnya det svenska samtalet om samhällsutmaningar och Nordens roll.

- Nordic Way II är en bok som förklarar den nordiska modellen ur olika samhällspolitiska perspektiv. Skribenterna lyfter fram att den nordiska vägen eller den nordiska modellen, inte är något färdigt och statiskt utan något som Norden hela tiden behöver reformera och förbättra. Boken lyfter även fram grön tillväxt och hållbar utveckling. Miljövänligt och hållbart tänkande är inte avgörande enbart för Nordens framtid utan även globalt. Norden kan härvidlag fungera som modell, föregångare och inspirationskälla för andra länder, säger Kristina Persson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.