Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Artikel från Statsrådsberedningen

Lägesrapport från Uppdrag: Framtids analysgrupper

Publicerad

Den 25-24 november träffade statsrådet Kristina Persson de tre analysgrupperna inom ramen för Uppdrag: Framtid som är regeringens arbete med framtidsfrågor. Syftet var att grupperna skulle presentera för varandra hur arbetet har gått hittills, dra lärdomar samt diskutera form och innehåll för nästa fas.

 • Bild på Loa Brynjulfsdottir och Thomas Hammarberg..

  Loa Brynjulfsdottir och Thomas Hammarberg är ordföranden i analysgruppen Global samverkan som är en av tre analysgrupper inom ramen för regeringens framtidsarbete Uppdrag: Framtid.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Bild på Kristina Persson.

  Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, inledde med att tala om arbetet som gjorts under året.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Bild på Loa Brynjulfsdottir.

  Loa Brynjulfsdottir är ordförande i analysgruppen Global samverkan.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, inledde med att tala om det arbete som gjorts under året och presenterade sin vision för det fortsatta arbetet. Därefter fick varje grupp ge en presentation av förslag som presenterats för Framtidsrådet, resultat och kommande förslag.

Arbetet i framtiden

Hur långt har gruppen kommit i sitt arbete, var står ni nu?

- Vi är mitt i en intensiv arbetsperiod och har ett femtontal rapporter på gång. Vi skriver, läser och analyserar med pannorna i skrynkliga veck. Det är hektiskt för gruppens medlemmar att hinna ta sig igenom allt material och diskutera för att sedan kunna landa i gemensamma policyförslag, säger Klas Eklund, ordförande i analysgruppen Arbetet i framtiden tillsammans med Annelie Nordström.

Hur fungerar arbetet i gruppen?

- Det har varit spännande. Gruppen består ju av människor från olika håll vilket gör att vi inledningsvis kan tycka väldigt olika. Därför tar diskussionerna ibland tid men blir också spänstiga och vi kan mejsla fram något som är intressant och nytt när vi väl enas, fortsätter Klas Eklund.

Kan ni ge exempel på ett eller två konkreta resultat?

- Vi vill utveckla ramarna för framtidens lärande på ett sätt som gör det möjligt för alla som har ett jobb att systematiskt lära sig något nytt under hela arbetslivet. På ett seminarium den 14 december kommer vi att presentera idéer om hur utbildningsutbudet ska bli mer relevant och tillgängligt för yrkesverksamma, avslutar Klas Eklund.

Global samverkan

Hur långt har gruppen kommit i sitt arbete, var står ni nu?

- Regeringen har arbetat vidare utifrån analysgruppens förslag om en Global Deal for Decent Work & Inclusive Growth. I det arbetet har vi tagit fasta på idén om att, tillsammans med ILO och OECD, knyta ihop stater, multinationella företag, globala fack och arbetsgivare för att genom social dialog bidra till att FN:s hållbarhetsmål om anständiga arbeten och hållbar inkluderande tillväxt uppnås. En sammanhållande länk i detta kan bli en Global Deal-deklaration i linje med vad analysgruppen föreslog i sin rapport till Framtidsrådet, säger Thomas Hammarberg ordförande i analysgruppen Global samverkan tillsammans med Loa Brynjulfsdottir.

Kan ni ge exempel på ett eller två konkreta resultat?

- Vi har presenterat tre förslag för Framtidsrådet. Ett förslag om en global överenskommelse för en balans mellan kapital och arbete (Global Deal), ett förslag om åtgärder för att utveckla en policy om de så kallade cyberfrågorna samt ett förslag om ekonomiska och sociala rättigheter som en väg att motverka växande sociala klyftor. Vi arbetar även med projekt om utmaningar kopplade till migration och asylrätt och hur multilaterala organ bör reformeras för att bli effektiva verktyg för att möta dagens och framtidens globala utmaningar. Alla förslag utgår från de långsiktiga hållbarhetsmålen i FN:s 2030-agenda, säger Loa Brynjulfsdottir.

Grön omställning och konkurrenskraft

Hur långt har gruppen kommit i sitt arbete, var står ni nu?

- Gruppen har kommit fram till en översikt över områden där de vill lägga fram konkreta förslag för Sveriges gröna omställning i framtiden. Till våren 2016 kommer gruppen att fokusera på att konkretisera och vässa sina förslag, säger gruppens huvudsekreterare Nannan Lundin.

- Vi kommer inte att presentera en helhetspolitik för grön omställning utan snarare några konkreta förslag inom viktiga områden som kan bidra till och påskynda en grön omställning. Vi har börjat ta fram underlag och producera delrapporter. Den första delrapporten handlar om finanssektorn och kommer att bli klar inom kort. Övriga rapporter kommer att presenteras efter årsskiftet, säger Jonas Karlsson som är ordförande i analysgruppen Grön omställning tillsammans med Maria Wetterstrand.

Kan ni ge exempel på ett eller två konkreta resultat?

- Gruppen har kommit ganska långt med arbetet inom grön finansiering där vi arbetar med två förslag. Det ena handlar om gröna obligationer och det andra om grön bank, säger Nannan Lundin.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Genvägar