Minskad detaljstyrning i jobb- och utvecklingsgarantin för att möjliggöra ökad individanpassning

Publicerad

Idag är jobb- och utvecklingsgarantin indelad i två inledande faser med specifika insatser i varje fas. Det ställs också detaljerade krav på viss nivåer av aktivitet. Denna detaljreglering avskaffas.

Vad innebär beslutet?

Idag är jobb- och utvecklingsgarantin indelad i två inledande faser med specifika insatser i varje fas. Det ställs också detaljerade krav på viss nivåer av aktivitet. Denna detaljreglering avskaffas.

Varför görs detta?

En alltför detaljerad styrning hämmar individanpassning av insatser och kan innebära en ineffektiv hantering. Förändringarna syftar till att möjliggöra individanpassning av de insatser som ges inom programmet.

Vilka berörs av beslutet?

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.