Artikel

Möjligheten till att förlänga en anställning med Särskilt anställningsstöd vidgas

Publicerad

Beslutet innebär att särskilt anställningsstöd får lämnas för ytterligare en period om högst 12 månader för personer som bedöms ha behov av en längre tid i anställningen för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare krävdes särskilda behov.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att särskilt anställningsstöd får lämnas för ytterligare en period om högst 12 månader för personer som bedöms ha behov av en längre tid i anställningen för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare krävdes särskilda behov.

Varför görs detta?

Ändringen är en justering av regelverket, som görs utifrån bedömningen att de krav för att bevilja en förlängning som kom att ställas då möjligheten infördes är strängare än vad som ursprungligen var regeringens intention. Andelen beslut som förlängs är lägre än vad som bedömdes bli aktuellt då möjligheten till förlängning infördes. Arbetsförmedlingen har efterfrågat en sådan ändring.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.