Morgan Johansson diskuterade brottsförebyggande frågor med civila samhället och näringslivet

Under hösten har Morgan Johansson träffat aktörer från myndigheter, civila samhället och näringslivet för att få in förslag till ett nytt nationellt brottsförebyggande program.

Satsning på brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra aktörer som kommuner, företag och organisationer. Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och gör därför en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet.