Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Ny koalition för ett ambitiöst klimatavtal i Paris

Publicerad

Sverige har länge verkat för stärkt samarbete med andra länder som vill nå ett ambitiöst klimatavtal. I den strategi inför klimatmötet COP21 som regeringen presenterade i mars prioriteras samarbete med länder som är särskilt utsatta för klimateffekter. Detta eftersom det finns ett gemensamt mål om en hög ambition och konkreta åtgärder.

Sverige och EU har bildat en koalition tillsammans med 79 stater från Afrika, Karibien och Stillahavsområdet. Koalitionens mål är att nå ett så ambitiöst klimatavtal som möjligt i de internationella klimatförhandlingarna. Igår meddelade USA att de ansluter sig till koalitionen, som samlar både fattiga och rika länder.

Koalitionen driver att:

  • det nya avtalet ska vara rättsligt bindande, inkluderande, rättvist, ambitiöst, hållbart över tid och dynamiskt,
  • det måste ha ett tydligt långsiktigt mål baserat på vetenskapen,
  • det måste ha tydliga regler för uppföljning, med en femårig cykel för översyn för att se till att länders klimatambitioner ökar över tid,
  • det måste ha ett system för transparens och rapportering, för att säkerställa att länder gör vad de lovat och delar med sig av åtgärder och lösningar.

- Det är positivt och stärkande att vi nu lanserat denna koalition, som samlar över 100 länder från stora delar av världen. Klimatutmaningen är global, och den måste lösas gemensamt. Det är precis den här typen av samarbete som behövs för att vi ska nå ett ambitiöst klimatavtal här i Paris, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.