Översynen av EU:s telekomregler i fokus

It-ministrarna i EU diskuterade en kommande översyn av EU:s ramverk för elektroniska kommunikationer. Sverige välkomnade översynen lyfte särskilt fram behoven av konnektivitet, konsumentfokus och konkurrens. It-minister Mehmet Kaplan deltog vid rådsmötet i Bryssel den 11 december.

It-minister Mehmet Kaplan vid rådsmöte 11 december
It-minister Mehmet Kaplan och kommissionären Oettinger före rådsmötet i Bryssel den 11 december. Foto: Europeiska unionens råd

- Jag välkomnar översynen och den möjlighet vi har idag att diskutera det viktiga arbetet. Enligt min uppfattning kan behoven sammanfattas med tre ord: konnektivitet, konsumentfokus och konkurrens. Och dessa tre saker är sammankopplade, sade it-minister Mehmet Kaplan vid mötet.

Kommissionen förväntas under sommaren 2016 presentera förslaget om en översyn av EU:s telekomregler. Det är viktig del av kommissionens strategi för en digital inre marknad.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Luxemburgska ordförandeskapet

Outcome of the Council meeting