Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen vill ta tillvara kompetensen hos asylsökande

Publicerad

Regeringen är angelägen om att ta till vara kunskapen och kompetensen hos asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Dessa personer kan bli en värdefull tillgång som berikar det svenska skolväsendet. Med hänsyn till det stora antalet asylsökande har behovet av undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål ökat ytterligare.

Gemensam presslunch
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, utbildningspolitisk talesperson Camilla Waltersson Grönvall, (M), utbildningsminister Gustav Fridolin, utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), vice ordförande i utbildningsutskottet Christer Nylander (L), utbildningspolitisk talesperson Annika Eclund (KD), presenterar delar av den senaste migrationsöverenskommelsen vid en gemensam pressfrukost den 10 december. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen har idag beslutat ge utredningen Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning ett utökat uppdrag där den ska undersöka frågor om hur kunskap och kompetens bland asylsökande och nyanlända snabbt ska kunna tas tillvara.

Syftet är att ta till vara kunskap och kompetens hos asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser som är utbildade lärare, förskollärare eller barnskötare, har en yrkesbakgrund som lärare, förskollärare eller barnskötare eller som har ämneskunskaper på motsvarande högskolenivå eller yrkeskunskaper i sådana ämnen där det råder brist på utbildade lärare eller förskollärare i Sverige.

Bland annat med hänsyn till det ökade elevantalet behöver även lärare i andra ämnen rekryteras. Det stora barn- och elevantalet medför dessutom ett behov av ökad vuxennärvaro i skolväsendet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.