Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Chile siktar på avtal om välfärdsfrågor

Publicerad

Den 23–25 november besökte folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Chile för att utbyta erfarenheter med sina chilenska motsvarigheter och med president Michelle Bachelet. Sverige och Chile vill lära av varandra för att bygga jämlika och hållbara välfärdsstater. Ambitionen är att ta fram ett övergripande samförståndsavtal på välfärdsområdet.

 • Gabriel Wikström, Michelle Bachelet och Heraldo Muñoz Valenzuela sitter och samtalar i ett rum.

  Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström diskuterade bland annat det planerade samförståndsavtalet med Chiles president Michelle Bachelet och landets utrikesminister Heraldo Muñoz Valenzuela.

  Foto: Lina Glans/Regeringskansliet

 • Gabriel Wikström och Jorge Burgos sitter och samtalar i ett rum. I bakgrunden syns Chiles flagga.

  Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtalade med Chiles inrikesminister Jorge Burgos om förebyggande arbete inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

  Foto: Lina Glans/Regeringskansliet

 • Jakob Kiefer, Claudia Pascualo och Gabriel Wikström står uppradade.

  Jämställdhet är en fråga av gemensamt intresse för Sverige och Chile. På fotot syns Sveriges ambassadör i Chile Jakob Kiefer, Chiles jämställdhetsminister Claudia Pascual Grau och Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

  Foto: Lina Glans/Regeringskansliet

Intresset för att ta del av varandras erfarenheter bygger bland annat på de historiskt starka banden mellan länderna till följd av den svenska solidariteten med Chiles befolkning då landet var en diktatur. Relationerna mellan Sverige och Chile samt aktuella politiska frågor i respektive land diskuterades vid ett möte mellan Gabriel Wikström, president Michel Bachelet och utrikesminister Heraldo Muñoz Valenzuela.

De diskuterade också det planerade samförståndsavtalet som är tänkt att omfatta samarbete inom såväl hälso- och sjukvård och ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) som jämställdhet och barnets rättigheter. Förhoppningen är att ett avtal ska kunna undertecknas i samband med det chilenska statsbesöket i Sverige i maj 2016.

Vilja att samarbeta om en rad olika hälsofrågor

Utöver mötet med president Michelle Bachelet och utrikesminister Heraldo Muñoz Valenzuela träffade Gabriel Wikström fyra ministrar och direktören för myndigheten med ansvar för ANDT-frågor.

Mötet med sjukvårdsminister Carmen Castillo visade att det finns ett stort intresse för att samarbeta inom området jämlik hälsa som är högt prioriterat av Sverige. Gabriel Wikström berättade om den svenska kommissionen för jämlik hälsa och vikten av att jobba med hälsa i alla politikområden. Andra områden av gemensamt intresse är ANDT, kroniska sjukdomar, övervikt, antimikrobiell resistens, och kompetensförsörjning.

– Vi fick möjlighet att fördjupa oss i många frågor, både i globala hälsofrågor och nationella frågor. Det finns flera områden där våra två länder kan lära och ta hjälp av varandra, säger Gabriel Wikström.

Samsyn om vikten av förebyggande arbete

För att få en inblick i hur Chile arbetar med ANDT-frågor träffade Gabriel Wikström den ansvarige ministern – inrikesminister Jorge Burgos – och den ansvariga myndigheten SENDA:s direktör Mariano Montenegro.

Chile brottas med problem kopplade till riskfyllt alkoholbruk och riskfyllt bruk av narkotika bland unga. För att stärka sitt förebyggande arbete ville Chile ta del av Sveriges erfarenheter av ett samlat förbyggande arbete med samtliga beroendeframkallande substanser och som genomsyrar alla samhällssektorer. Gabriel Wikström gjorde också ett studiebesök på en öppenvårdsmottagning för personer med missbruksproblem.

– Besöket var mycket givande. Mottagningen arbetade aktivt med social inkludering, det vill säga att försöka se till personernas hela livssituation såsom bostad, sysselsättning, familjerelationer och egen motivation, säger Gabriel Wikström.

Med den chilenska idrottsministern Natalia Riffo diskuterade Gabriel Wikström utmaningarna med en stillasittande befolkning. Omkring 70 procent av barnen i Chile bedöms ha en stillasittande livsstil. Den chilenska regeringen höll på att genomföra en serie av medborgardialoger över hela landet för att identifiera problem och lösningar. Till skillnad från Sverige har Chile både inom detta område och generellt sett, en mycket mer centraliserad styrning än i Sverige.

– Även om det finns flera olikheter mellan Sverige och Chile så finns det mycket vi kan föra fortsatta diskussioner om, inte minst om aktivitet och rörelse bland barn och unga, säger Gabriel Wikström.

Jämställdhet ett område av gemensamt intresse

Som representant för Sveriges feministiska regering mötte Gabriel Wikström också jämställdhetsminister Claudia Pascual Grau. Hon redogjorde för olika jämställdhetsrelaterade reformer och initiativ som Chiles regering arbetar med. De handlar till exempel om legalisering av abort i vissa fall, våld mot kvinnor, arbete för ökad ekonomisk jämställdhet, kvinnors integrering på arbetsmarknaden och bättre representation i beslutsfattande organ. Jämställdhet är ett av de områden som Sverige och Chile vill inkludera i det breda samförståndsavtalet om välfärd och fortsätta utbyta erfarenheter kring.

– Jag är glad att vi fick möjlighet att diskutera jämställdhet grundligare och fortsätta den diskussion som jag vet att min kollega jämställdhetsminister Åsa Regnér och Claudia Pascual har fört vid tidigare tillfälle. Jag hoppas på ett närmare samarbete mellan Chile och Sverige på detta viktiga område, säger Gabriel Wikström.

Utöver möten med ministrar träffade Gabriel Wikström lokala representanter för svenska företag och tog del av deras erfarenheter av att arbeta i Chile. De diskuterade bland annat vilka utmaningar som finns i att hitta forum där politiker, företag samt representanter för forskning och utbildning kan mötas så att alla – utifrån respektive roll och kompetens – kan bidra till byggandet av starka välfärdssystem.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Samförståndsavtal

Ett samförståndsavtal är ett juridiskt icke-bindande ramavtal som uttrycker parternas ömsesidiga förståelse och ambitioner. Inom avtalet fastställs oftast de huvudsakliga principerna för och administreringen av samarbetet liksom vad avtalet gäller för typ av frågor eller områden.