Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Sverige trycker på för mänskliga rättigheter i klimatavtalet

Publicerad

Inom kort förväntas världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal. Syftet med avtalet är att hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och därmed hindra de värsta effekter som kommer med den globala uppvärmningen. Samtidigt behöver klimatavtalet tydligt visa att mänskliga rättigheter, jämställdhet och urfolks rättigheter är fundamentala i arbetet med att begränsa utsläppen.

Under förhandlingarnas slutfas har skrivningarna i avtalsutkastet vattnats ur. Sverige är mycket mån om att den slutgiltiga avtalstext som ska antas av alla världens länder inom kort har skarpa skrivningar om just mänskliga rättigheter, jämställdhet och urfolks rättigheter. Därför har klimat- och miljöminister Åsa Romson tillsammans med flertalet av sina kollegor skrivit ett brev till Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister tillika ordförande för klimattoppmötet, med krav på att den slutgiltiga texten innehåller skarpa skrivningar på områdena.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.