Innehållet publicerades under perioden

-

Utrikesminister Margot Wallström värd för högnivåmöte om kvinnors roll i fredsprocesser

Under två dagar samlas några av världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt representanter från civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU i Stockholm för att diskutera kvinnors deltagande i fredsprocesser och medling. Högnivåmötet knyter an till regeringens initiativ att etablera ett svenskt medlingsnätverk för kvinnor, en viktig fokusfråga inom arbetet med den feministiska utrikespolitiken.

 • Utrikesminister Margot Wallström och några av världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt representanter från civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU.

  Utrikesminister Margot Wallström och några av världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt representanter från civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU.

  Foto: Jessica Garpvall/Regeringskansliet

 • Rundabordssamtal ledda av Margot Wallström

  Rundabordssamtal ägde rum med framstående medlare från fredsprocesser.

  Foto: Jessica Garpvall/Regeringskansliet

 • Margot Wallström FBA-seminarium

  Margot Wallström höll ett anförande vid det välbesökta publika seminariet om det kvinnliga medlarnätverket som arrangerades i samarbete med Folke Bernadotteakademin.

  Foto: Jessica Garpvall/Regeringskansliet

 Regeringen bjuder 15-16 december in till ”More Women, More Peace – The Stockholm High Level Meeting on Inclusive Peace Processes” i syfte att identifiera konkreta åtgärder för mer inkluderande och hållbara fredsprocesser. Deltar gör framstående medlare från fredsprocesser i bland annat Filippinerna, Jemen, Afghanistan, Uganda, Nepal, Burundi, Östtimor, Sudan och Liberia. Representanter från civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU finns också på plats.

 Kvinnor fortfarande exkluderade i fredsprocesser

 Femton år efter antagandet av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325) är kvinnor fortfarande i stor utsträckning exkluderade från formella fredsprocesser och internationella medlingsinsatser. Även om framsteg gjorts under senare år utgjorde kvinnor under perioden 1992 till 2011 mindre än tio procent av deltagarna vid förhandlingsborden, och endast fyra procent av de som undertecknade fredsavtal. Av fredsavtalen undertecknade mellan 1990 och 2014 innehöll endast 18 procent referenser till kvinnor och jämställdhet.

 Samtidigt visar forskning att kvinnors deltagande i fredsprocesser och medling ökar sannolikheten för att fredsavtal sluts, upprätthålls och blir mer hållbara.

 I en värld där nästan hälften av alla fredsavtal kollapsar inom en femårsperiod och där utdragna konflikter i bland annat Syrien och Libyen gett upphov till de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, finns ett stort behov av att stärka arbetet med fredsbyggande insatser och hållbara fredsprocesser.

 Lansering av svenskt medlingsnätverk för kvinnor

 Som en del i det bredare arbetet att stödja hållbara fredsprocesser, har regeringen tagit initiativ till ett svenskt medlingsnätverk för kvinnor, ett arbete som leds av Folke Bernadotteakademin.  Syftet är att öka antalet svenska kvinnor i internationella fredsprocesser och stärka Sveriges förmåga att effektivt bidra till hållbart fredsbyggande. Satsningen ska även knyta an till andra internationella kvinnliga medlarnätverk samt bidra till utvecklandet av ett nordiskt medlarnätverk. Det nordiska nätverket lanserades i Oslo den 27 november.

 Mötet inleddes den 15 december med en gemensam middag, följt av rundabordssamtal, lunch och publikt seminarium den 16 december.

 Följ diskussionen i sociala medier på #MoreWomenMorePeace