Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern deltog på seminarium om Västra Balkans EU-närmande

Publicerad

Perspektivet om ett framtida EU-medlemskap är centralt för att uppnå hållbar fred och utveckling i länderna på Västra Balkan. Sverige fortsätter att vara pådrivande i utvidgningsprocessen och verkar för en strikt men rättvis process där utvidgningsländernas framsteg i reformarbetet och anpassning till EU ska leda till framsteg i EU-närmandet.

Statssekreterarna från Västra Balkan tillsammans med utrikesminister Margot Wallström och utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes Hahn
Utrikesministrarna från Västra Balkan tillsammans med utrikesminister Margot Wallström och utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes Hahn Foto: Jessica Garpvall/Regeringskansliet

Den 18 december deltog utrikesministern tillsammans med utvidgnings- och grannskapskommissionär Johannes Hahn och ministrar och statssekreterare från de sex länderna på Västra Balkan i ett seminarium i Stockholm om ländernas EU-närmande.

- Sverige har alltid varit en stark förespråkare av fördjupade demokratiska reformer och ekonomisk utveckling som följer av EU-närmandet, sade Margot Wallström inledningsvis i sitt anförande inför det fullsatta Europahuset i Stockholm.

Utrikesministern sade också att flyktingkrisen påminner oss om att Västra Balkan inte kan isoleras och att EU-anslutningsprocessen har visat sig central för att hantera utmaningarna relaterade till flyktingströmmarna i regionen.

I seminariet deltog förutom ministrar och statssekreterare från de sex länderna på Västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien) även EU-kommissionären för utvidgnings- och grannskapspolitiken Johannes Hahn. Kommissionären Hahn talade bland annat om vikten av regionalt samarbete på Västra Balkan och lyfte fram Sverige och det framgångsrika nordiska samarbetet som ett gott exempel.

Utrikesministern stod även värd för en lunch med representanterna från regeringarna på Västra Balkan och EU-kommissionären Hahn.

Margot Wallström framförde att alla EU:s medlemmar och Kommissionen behövde ta sitt ansvar för att med engagemang driva processen framåt. Men ännu viktigare var att utvidgningsländerna gjorde sitt för att möta de utmaningar de står inför. Det återstod mycket arbete för grundläggande frågor om rättsstatens principer, mänskliga rättigheter (inklusive yttrandefrihet), ekonomisk utveckling, korruption och organiserad brottslighet som behövde hanteras på vägen mot EU.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.